Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: święci Jan Fisher, biskup, i Tomasz More, męczennicy
Dziś jest: Sobota, 22 czerwca 2024

Audycje Radiowe

Wspomnienie św. Huberta

piątek, 03 listopada 2023 10:38 / Autor: Wojciech Sałek
foto: Wojtek Sałek/Radio Plus Radom
Wojciech Sałek

Św. Hubert jest opiekunem leśników, strzelców, jeźdźców, sportowców, kuśnierzy czy matematyków. W tradycji ludowej czczony także jako patron lunatyków i osób chorych na epilepsję. Żył ok. 1300 lat temu na terenie dzisiejszej Belgi. Każdego roku 3 listopada koła i organizacje łowieckie obchodzą wspomnienie św. Huberta.

Hubertus to szczególnie ważny dzień dla myśliwych, jeźdźców i leśników. Tego dnia odbywa się wspomnienie świętego Huberta. A jak to będzie wyglądać w naszym regionie, o tym opowiedział nam Hubert Ogar, leśniczy i myśliwy, z którym rozmawiał Wojtek Sałek:

Kult św. Huberta na polskiej ziemi jest mocno zakorzeniony, a siły i otuchy dodaje namacalna obecność w postaci chociażby relikwii.

Tak o tym napisał w artykule "Święty Hubert w życiu myśliwych okręgu radomskiego Polskiego Związku Łowieckiego" Hubert Ogar:

W setny jubileusz naszej organizacji na terenie Polski jest pięć relikwii św. Huberta, a ostatnia relikwia przybyła zaledwie rok temu, w 2022 – dosłownie tuż przed obchodami 100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego. To właśnie Wrocławska świątynia pw. Niepokalanej Maryi Panny Królowej Polski stała się piątym miejscem, gdzie znajdują się relikwie św. Huberta, które zostały wprowadzone 23 czerwca 2022 roku. Miejsce to stało się jednocześnie miejscem spotkań Komendy Polskiej Zakonu św. Huberta.
Należy nadmienić, że dzięki staraniom wielu osób pasjonatów, myśliwych, duchownych sprowadzono relikwie św. Huberta do Polski. Należy pamiętać, że na ziemie polskie pierwsza relikwia została sprowadzona 2017 roku dzięki staraniom proboszcza ks. kanonika Jarosława Kubiaka i przebywającego w Belgii ks. Dariusza Pejka zostały sprowadzone do kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie. Dekretem ordynariusza diecezji bydgoskiej parafialna kaplica, w której znajdowały się relikwie 12 maja 2019 roku została podniesiona do rangi Diecezjalnego Sanktuarium św. Huberta, do którego został przeniesiony relikwiarz, św. Huberta.

Drugie relikwie św. Huberta trafiły w 2018 roku do parafii św. Huberta w Zalesiu Górnym. Relikwie pierwszego stopnia ex ossibus (z kości) trafiły w jubileusz 40-lecia parafii i były jednocześnie setnymi relikwiami, które trafiły do tutejszej parafii. Historia związana z otrzymaniem tych relikwii początkowo miało inny wymiar. Wyjazd w lipcu 2015 roku do Saint Hubert przyniósł jedynie do Zalesia stułę św. Huberta. Miało to zakończyć starania o relikwie pierwszego stopnia. Kiedy zostały odnalezione w skarbcu Katedry w Liège fragmenty ciała św. Huberta wznowiono dalsze starania. Źródła podają, że prawdopodobnie po bezpośredniej śmierci Huberta, kiedy ciało było wystawione w Liège, (co miało miejsce między 727 rokiem a 825) ktoś zabezpieczył fragmenty kości w relikwiarzu i to one zostały przekazane do parafii św. Huberta w Zalesiu.

Trzecie relikwie trafiły w 2019 roku do najstarszej w Polsce parafii pw. św. Huberta w Miłocinie pod Rzeszowem w jubileusz 50-lecia parafii. Relikwie zostały przywiezione przez delegacje, wśród których był m.in. kapelan myśliwych okręgu rzeszowskiego ks. Józef Mucha, a także Mieczysław Struzik przewodniczący Komisji Kultury ZO PZŁ w Rzeszowie oraz Stanisław Migut - Rektor Bractwa św. Huberta i Grzegorz Porada - Przewodniczący Rady Parafialnej. Z rąk biskupa Jean-Pierre Delville, Ordynariusza Diecezji Liège, delegacja otrzymała oprócz relikwii pierwszego stopnia także certyfikat autentyczności relikwii z 1871 roku.

Czwartym miejscem w Polsce, do którego trafiły relikwie św. Huberta, jest parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Relikwie były przeznaczone dla Sanktuarium św. Huberta w Okoninach. Uroczyste wprowadzenie relikwii miało miejsce 5 lipca 2020 roku, dzięki wielkim staraniom proboszcza w Śliwicach, jednocześnie kapelana myśliwych i ks. prałata Andrzeja Kossa. Udział duży miało również Bractwo św. Huberta. Pomocy przy staraniach uzyskania relikwii udzielił także arcybiskup Mirosław Adamczyk, który pełnił służbę kapłańską w Belgii. To na ręce arcybiskupa zostały przekazane, przez Gerrit Vanden Bosch archiwistę archidiecezji mecheleńsko-brukselskiej, relikwie św. Huberta wraz z certyfikatem autentyczności.

Żywa legenda i obecny na ziemiach polskich duch naszego patrona św. Huberta umacnia nas jeszcze bardziej przez bezpośrednią obecność pięciu relikwii naszego łowieckiego patrona. Kult patrona jest żywym dowodem naszej głębokiej więzi ze św. Hubertem, o czym mogą świadczyć stawiane gdzieś na leśnych polanach kapliczki św. Huberta, czy witraże w świątyniach z naszym patronem. Jedną ze znanych kapliczek jest kapliczka św. Huberta wykonana z marmuru, znajdująca się w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Radomiu. Także wiele kół łowieckich okręgu radomskiego ufundowało gdzieś w leśnej kniei kapliczki ku czci naszego patrona.

Jedną z takich kapliczek możemy zobaczyć na terenie Arboretum Nadleśnictwa Marcule. Została ona ufundowana przez myśliwych Koła Łowieckiego ,,Hermes”. Inne koło ,,Soból” z Szydłowca ufundowało dwie kapliczki: jedną na rozdrożu leśnych dróg w pobliżu wsi Zaborowie w 2011 roku, drugą zaś przy stawach w Orońsku w 2018 r. Wojskowe Koło Łowieckie ,,Batalion” Grójec także ufundowało także dwie kapliczki: jedną w 2012 roku w okolicy miejscowości Walisaka i drugą w 2021 roku. Kolejne Koło ,,Darz Bór” z Białobrzegów ufundowało w 2011 roku kapliczkę w pobliżu miejscowości Ducka Wola. Zaś koło ,,Przesmyk” w Zwoleniu posiada kapliczkę od 2014 roku w okolicy miejscowości Mierziączka. Natomiast koło ,,Trop” w Białobrzegach również od 2014 roku posiada kapliczkę w miejscowości Kiedrzyn. Koło ,,Szarak” z Radomia posiada kapliczkę już od 2005 roku w miejscowości Bryzgów, w kole ,,Sokół” z Radomia kapliczka jest od 2004 roku. Koło ,,Przepiórka” w Siennie od 2010 roku ma kapliczkę w miejscu ,,Przyborowy Dół”. Wymienione kapliczki są tylko przykładami wielu takich miejsc znajdujących się na terenie naszego radomskiego okręgu. Niektóre koła posiadają dwie kapliczki, inne tylko jedną, a jeszcze inne są w trakcje organizacji takich kapliczek.

Wizerunki naszego patrona można napotkać w innych miejscach, w świątyniach znajdują się witraże i np. jeden jest w parafii św. Mikołaja w Wysokiej, został ufundowany przez ówczesnego proboszcza ks. Andrzeja Madeja – kapelana Zarządu Okręgu PZŁ w Radomiu. Drugi witraż znajduje się w parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Kowalkowie. Witraż został ufundowany w 2016 roku przez myśliwych z Koła Łowieckiego ,,Lis” z Radomia. Wizerunki św. Huberta można odnaleźć również w nazwie koła łowieckiego ,,św. Huberta” z Radomia oraz na sztandarze tegoż koła, które jest jednym najstarszych kół okręgu radomskiego. Koło to w 2021 roku obchodziło jubileusz 100-lecia swojej działalności.

Podobizny naszego patrona znajdują w naszych domkach myśliwskich oraz w prywatnych salonikach myśliwskich. Bogactwo kultury łowieckiej przejawia się w dużej mierze w posiadanych kolekcjach wizerunków św. Huberta, wykonanych w różnych technikach i z różnych materiałów, namalowane, wyrzeźbione, wycięte, wyhaftowane czy wypalone. Wizerunek naszego patrona często jest prezentowany na przypinanych znaczkach zdobiących strój organizacyjny, znajdują się na klamrach pasków, stanowią centralny element biżuterii.

Niech potwierdzeniem nie tylko z nazwy też będzie medal św. Huberta, na którego awersie widnieje klęcząca postać uzbrojonego w łuk św. Huberta z odkrytą głową, obok znajduje się pies, a przed nim na tle lasu stoi jeleń z krzyżem w porożu. Medal ten jest szczególnym wyróżnieniem, przyznawanym przez kapitułę odznaczeń raz na pięć lat w pełne jubileusze Polskiego Związku Łowieckiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury łowieckiej.

Hubert OGAR