Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Maksymilian Maria Kolbe, prezbiter i męczennik
Dziś jest: 14 sierpnia 2020

DIECEZJA RADOMSKA

Nominowani do Viventi Caritate

wtorek, 16 października 2018 12:12 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

W najbliższy czwartek przypada 17. rocznica śmierci biskupa Jana Chrapka. Z tej racji, o godzinie 18.00 w radomskiej katedrze będzie celebrowana msza święta w intencji tragicznie zmarłego drugiego ordynariusza radomskiego. Po liturgii zostanie wręczona nagroda Viventi Caritatet, czyli Żyjącemu Miłością. Uroczystościom będzie przewodniczył bp Henryk Tomasik.

Nagroda jest przyznawana przez Fundusz Biskupa Jana Chrapka, działający przy Caritas Diecezji Radomskiej. - Wyróżnienie jest wręczane w uznaniu zasług w działalności charytatywnej, społecznej, kulturalnej realizowanych w duchu ewangelicznym, ze szczególną pasją i oddaniem - powiedział Zbigniew Miazga z Funduszu. W czasie konferencji prasowej przedstawiono nominowanych do tegorocznej nagrody Viventi Caritate.

Wśród nich jest brat dr Mariusz Kuskowski ze Zgromadzenia Braci Chrystusa Cierpiącego, który jest terapeutą zajęciowym, pracownikiem naukowo–dydaktycznym Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej – Curie i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jest pedagogiem zaangażowanym w wiele projektów społecznych m.in. spotkania i warsztaty dla seniorów, organizuje szkolenia dla pracowników placówek terapeutycznych. Brat Mariusz we współpracy z Katolickim Ośrodkiem Adopcyjnym przy Caritas Diecezji Radomskiej od trzech lat współorganizuje rekolekcje w Kałkowie dla Rodzin Adopcyjnych oraz Kandydatów na Rodziny Adopcyjne. Podczas tych spotkań uczestnicy znajdują przestrzeń na wymianę doświadczeń, konsultacje ze specjalistami, a także integrację i formację duchową. Dzięki rekolekcjom Rodziny Adopcyjne budują system wsparcia, spotykają się także z akceptacją i zrozumieniem swoich trudności.

Nominowano też Fundację "Uśmiech Dziecka To Nasz Cel" z Opoczna, która od 25 lat wielkim zaangażowaniem, z sercem i pasją prowadzi działalność pomocową na rzecz niepełnosprawnych dzieci, aktywizuje rodziców we wspólnym dziele. Fundacja umożliwia bezpłatną rehabilitację dla dzieci niepełnosprawnych z gminy Opoczno i powiatu opoczyńskiego. Sens działania Fundacji zawiera się w sentencji Alberta Einsteina: „Nic naprawdę wartościowego nie powstaje z ambicji czy jedynie poczucia obowiązku, rodzi się ono z miłości i poświęcenia dla ludzkości i rzeczy realnych”.

Wśród wyróżnionych jest także Fundacja "Zagraj w Zielone", której prezesem jest Jan Kutkowski. Od roku 2015 realizuje on autorski projekt „Tworzyć by pomagać”. W roku 2017 zorganizował wraz z Fundacją po raz trzeci w Radomiu aukcję charytatywną prac artystów plastyków z Radomia, Warszawy, Krakowa, Łodzi, Iłży, Pionek, Kielc. Aukcja przyniosła dochód przeznaczony w całości na pokrycie kosztów operacji ortopedycznej chorej 5-letniej Zuzi. Jan Kutkowski nie poprzestaje na angażowaniu w swój projekt środowisk kulturalnych Radomia, sięga po artystów z dużych ośrodków kultury jak Kraków, Warszawa czy Łódź promując swoją małą ojczyznę w tych miastach. Fundacja współpracuje z organizacjami kulturalnymi i charytatywnymi miasta Radomia.

Doceniono również zmarłego w 2007 roku ks. infułata Adama Staniosa. Był pierwszym proboszczem i budowniczym kościoła Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu, ojcem duchownym kapłanów diecezji radomskiej, kapelanem AK. Był znakomitym i cenionym kaznodzieją. Często głosił rekolekcje i misje w kraju oraz zagranicą. Zmarł 25 grudnia 2007 roku. Spoczywa na cmentarzu przy ul. Limanowskiego w Radomiu. Jedna z ulic Radomia nosi jego imię. W pamięci wielu radomian pozostał jako wspaniały kapłan i kaznodzieja, twórca parafialnego zespołu Maitri a potem Caritas. Wspierał parafialną bibliotekę, wspólnoty i ruchy parafialne. Człowiek wielkiego serca, życzliwości, pracy.

Do nagrody nominowano Zgromadzenie Sióstr św. Dominika z Broniszewic. Zakonnice prowadzą Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży, który jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży (obecnie liczy 56 mieszkańców) jednak większość wychowanków, wziąwszy pod uwagę stan zdrowotny i emocjonalne więzi, będzie w nim mieszkać do swojej śmierci. Właśnie współczesna historia placówki, pełna niezłomnej wiary sióstr, zawierzenia Opatrzności, ujmującej umiejętności zachęty do wielkiej hojności darczyńców, jest niezwykła. Właśnie taką wiarą, działaniem sióstr i hojnością darczyńców wybudowany został nakładem ok. 7 mln. zł. nowy dom dla chłopców. Nowoczesny budynek zastąpił niefunkcjonalny, stary obiekt, usytuowany w pobliskim XIX-wiecznym pałacyku, którego stan techniczny nie pozwalał na dalsze użytkowanie. Kolejnym zamierzonym działaniem sióstr jest remont poprzednio zajmowanego obiektu z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej, kuchnię, kaplicę, itp. We wszystkich staraniach sióstr widoczna jest pasja wiary znajdująca spełnienie w całkowitym oddaniu podopiecznym.

Biskup Jan Chrapek (1948-2001) był od 1975 r. kapłanem zgromadzenia św. Michała Archanioła (michalitów). Przez wiele lat pracował w środkach społecznego przekazu, m.in. był redaktorem naczelnym wydawanego przez jego zgromadzenie miesięcznika "Powściągliwość i Praca".

25 marca 1992 r., po przeprowadzeniu reformy administracyjnej Kościoła w Polsce, Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji drohiczyńskiej, skąd w 1994 przeniósł go na podobne stanowisko w diecezji toruńskiej, a 28 czerwca 1999 mianował go biskupem radomskim. Stanowisko to pełnił tylko dwa lata - do tragicznej śmierci w wypadku samochodowym 18 października 2001 r.

Bp Chrapek kontynuował i rozwijał dzieła charytatywne w diecezji radomskiej. Szczególny też akcent kładł na duszpasterstwo młodzieży – w pamięci wielu pozostały Apele Młodych gromadzące kilkutysięczne rzesze młodzieży. Odbywają się do dzisiaj.

Zapraszamy do nas: