Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Patron dnia: św. Wincenty a Paulo
Dziś jest: 27 września 2020

DIECEZJA RADOMSKA

Skauci z Radomia byli we Włoszech

środa, 14 sierpnia 2019 15:04 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

5 tys. skautów z ponad 20 państw Europy oraz Ameryki uczestniczyło w Euromoocie – odbywającej się raz na 10 lat międzynarodowej wędrówce organizowanej przez Federację Skautingu Europejskiego. Na koniec zjazdu odbyła się audiencja u papieża Franciszka oraz Msza świętą w Bazylice św. Piotra, która była celebrowana przez kardynała Angelo Bagnasco. W wydarzeniu udział wzięło prawie 500 przewodniczek i wędrowników z Polski, również Radomia. Towarzyszył im m.in. ks. Marcin Gregiel, duszpasterz diecezjalny Skautów Europy.

Celem Euromootu jest odkrycie i umocnienie przez młodych swojej tożsamości w kontekście wspólnoty, jaką jest Europa, jak również doświadczenie jedności Kościoła i odkrycie swojego pojmowania służby Europie chrześcijańskiej. Euromoot to wkład Skautów Europy w ożywienie chrześcijańskich korzeni Europy i odbudowywanie kultury dialogu poprzez dostrzeganie Chrystusa w drugim człowieku, niezależnie od narodowości.

Młodzi ludzie stworzyli międzynarodowe zespoły (grupy 30-50 osób dwóch lub trzech narodowości), w których wspólnie wędrowali do Rzymu historycznymi szlakami Umbrii, Abruzji, Toskanii czy Lacjum. Wędrowanie młodych wędrowników i przewodniczek w małych grupach razem z rówieśnikami z innych krajów było świetną okazją do lepszego poznania się i nawiązania bardziej trwałych relacji. Każdy z zespołów, zależnie od wytyczonej trasy, przypisany był do jednego z sześciu patronów: św. Pawła, św. Cyryla i Metodego, św. Franciszka z Asyżu, św. Benedykta z Nursji oraz św. Katarzyny ze Sieny.

W czasie wędrówki młodzi ludzie uczestniczyli w projekcie „Mobilia Scriptoria”, czyli dziele inspirowanym pracą benedyktyńskich kopistów Słowa Bożego. Każdej grupie zdążającej do Rzymu został przydzielony krótki fragment Ewangelii – w drodze młodzi ludzie rozważali Słowo Boże (Lectio Divina), a następnie ręcznie przepisywali wskazane wersety, zamieszczając również krótką refleksję płynącą z ich osobistej modlitwy. Wszystkie cztery Ewangelie zostały w całości przepisane przez przewodniczki i wędrowników, a następnie złożone w cztery księgi i podarowane Ojcu Świętemu podczas audiencji.

Przebywający w międzynarodowym gronie Skauci Europy z Polski, mieli również okazję podzielić się swoją wiedzą historyczną i dać świadectwo swojego patriotyzmu. 1 sierpnia uczcili 75. rocznicę Powstania Warszawskiego – minutą ciszy i odśpiewaniem Hymnu Polski oraz pieśni powstańczych podczas wspólnych apelów z tej okazji, niektórzy również z wędrownikami i przewodniczkami z innych krajów.

Ostatniego dnia Euromootu, 3 sierpnia, Skauci Europy spotkali się z Papieżem Franciszkiem. Podczas prywatnej audiencji Ojciec Święty skierował do skautów słowa: “Nie zapominajcie: dawajcie, a to Was popchnie do działania; nie trzymajcie się chęci posiadania, która Was wstrzymuje. „Dawajcie, a będzie wam dane”. Oby dawanie było zawsze Waszym pragnieniem.”

W wydarzeniu wzięli udział skauci z Włoch, Francji, Polski, Belgii, Szwajcarii, Niemiec, Białorusi, Litwy, Słowacji, Rumunii, Ukrainy, Luksemburga, Hiszpanii, Portugalii, Rosji, Bułgarii, Czech, USA, Kanady, Argentyny, Brazylii, Meksyku i Turcji.