Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
CZŁOWIEK Z BLISKA
Małgorzata Świtała
Patron dnia: święci męczennicy Poncjan, papież, i Hipolit, prezbiter
Dziś jest: 13 sierpnia 2020

DIECEZJA RADOMSKA

Pójdźmy do urn! - apel Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej

piątek, 03 lipca 2020 15:19 / Autor: Magdalena Gliszczyńska
fot. ak.radom.pl
Magdalena Gliszczyńska

Apel wyborczy do swoich członków kieruje Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej.

- Nikogo z nas nie powinno zabraknąć przy urnach wyborczych, zachęcajmy też do tego naszych bliźnich, budujmy poczucie obywatelskiej i chrześcijańskiej odpowiedzialności za dziś i jutro Ojczyzny – mówi Teresa Połeć prezes Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej.

 W wystosowanym apelu czytamy: „Dziękując Opatrzności za wielki dar wolnej Ojczyzny, zdajemy sobie sprawę, że dar ten jest jednocześnie zadaniem, a Ojczyzna, to „wielki zbiorowy obowiązek” (C.K. Norwid). Dziś to zadanie i obowiązek wyrażają się także w świadomym i odpowiedzialnym udziale w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej, a także w podjęciu żarliwej modlitwy w intencji Polski”.

 - Kierując ten apel przypominamy też słowa naszych Pasterzy z kwietniowego Apelu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski „Pokój Tobie, Polsko”, którzy nie wskazując żadnego kandydata, przypomnieli kryteria, jakie należy wziąć pod uwagę, dokonując odpowiedzialnego wyboru na urząd prezydenta, a mianowicie: „prawość moralną, miłość Ojczyzny i traktowanie władzy jako służby, kompetencje w dziedzinie życia politycznego i obywatelskiego, wyrazistą tożsamość, postawę dialogu i umiejętność współpracy, zdolność do roztropnego rozwiązywania konfliktów, merytoryczne przygotowanie i wiedzę, a także szacunek dla zasad demokracji, kierowanie się fundamentalnymi zasadami etycznymi, poszanowanie dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci, gwarancję dla prawnej definicji małżeństwa jako trwałego związku mężczyzny i kobiety, promocję polityki rodzinnej oraz gwarancje dla rodziców w zakresie prawa do wychowywania dzieci zgodnie z wyznawaną wiarą i wartościami” - dodaje Teresa Połeć.

Akcja Katolicka przypomina, że przeżywamy tegoroczne wybory prezydenckie w roku stulecia urodzin św. Jana Pawła II i oczekiwania na ogłoszoną już beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

- Zarówno sam akt wyborczy, jak i pomyślną przyszłość Ojczyzny polećmy wstawiennictwu tych wielkich synów Ojczyzny. Przywołujmy też w codziennej modlitwie orędownictwo Maryi Królowej Polski oraz patronów naszej Ojczyzny: św. Wojciecha, św. Stanisława, św. Andrzeja Boboli i św. Stanisława Kostki – podkreśla Prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej.

Zapraszamy do nas: