Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: św. Maria Bernadetta Soubirous, dziewica i zakonnica
Dziś jest: Wtorek, 16 kwietnia 2024

DIECEZJA RADOMSKA

Wyjątkowy odpust w stromieckiej parafii

wtorek, 01 sierpnia 2023 10:09 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Wierni ze Stromca w powiecie białobrzeskim przygotowują się do święta Matki Boskiej Śnieżnej, które od ponad 120 lat odbywa się w kaplicy na miejscowym cmentarzu. Jest to również dzień odpustu.

Przy kaplicy MB Śnieżnej sprawowana jest Msza św., a wierni wypełniają cmentarne alejki i stoją przy odświętnie przybranych kwiatami, głównie mieczykami grobach swoich bliskich. 6 sierpnia o godz. 12.00 Mszy św. będzie przewodniczył ks. infułat Stanisław Pindera.

Ks. Szymon Mucha, proboszcz stromieckiej parafii powiedział, że co roku, w pierwszą niedziele sierpnia, zjeżdżają się tłumy wiernych z okolic a nawet z Warszawy i zagranicy, aby pośród grobów swoich bliskich ozdobionych kolorowymi mieczykami, prosić Maryję, czczoną jako „Salus Populi Romani” (Wybawicielkę Ludu Rzymskiego) o potrzebne dary i łaski dla swoich rodzin i ofiarować odpust zupełny za dusze bliskich zmarłych.

- Podczas porządków w kaplicy przed tegorocznym odpustem na obrazie MB Śnieżnej, znajdującym się w kaplicy odkryliśmy podpis jego autorki. Jest widoczny rok powstania 1895 i nazwisko B. M. Wiesiołowska, która była przełożoną żeńskiej szkoły malarskiej w Warszawie – powiedział ks. Szymon Mucha.

W tym roku z Rządowego Programu Zabytków gmina Stromiec otrzymała 657 tysięcy złotych na remont kaplicy MB Śnieżnej. - Mamy nadzieję, że kaplica Potempskich, dzięki całościowej renowacji odzyska dawny blask, a Matka Boża Śnieżna będzie „bardziej znana i kochana”. Dziękujemy Wójtowi Gminy Stromiec Krzysztofowi Stykowskiemu i pracownikom gminy za wszelką pomoc i wsparcie – dodał ks. Szymon Mucha.

Wójt Gminy Stromiec Krzysztof Stykowski:

W centrum cmentarza parafii Św. Jana Chrzciciela w Stromcu, na niewielkim pagórku, znajduje się mała eklektyczna świątynia. Została wybudowana w 1894 roku z fundacji Józefa i Karoliny Potempskich, herbu Odrowąż z Radomia pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej. Posiada jedną nawę, jeden główny ołtarz, cztery okna w nawie i chór muzyczny.

Specjalnie dla kaplicy papież Leon XIII nadał odpust zupełny na uroczystość Matki Boskiej Śnieżnej. Jest to możliwość przyjścia z pomocą duszom czyśćcowym w ten sposób, że wypełniwszy warunki odpustu, przyczyniamy się do ich zbawienia. Dokument jest datowany 1 grudnia 1896 roku i został podpisany przez Hieronima kardynała Gotti. Kongregacja Obrzędów przy stolicy Apostolskiej 4 grudnia 1896 roku nadała odpust głównemu ołtarzowi w cmentarnej kaplicy z możliwością odprawiania codziennej Mszy Św. za zmarłych. Biskup sandomierski Aleksander Zwierowicz 26 lipca 1906 roku pozwolił, aby we wspomnianej kaplicy, w uroczystość Matki Boskiej Śnieżnej odprawiać Mszę świętą z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. - Tak więc to małżonkowie Potempscy herbu Odrowąż, rozpoczęli kult Matki Bożej Śnieżnej na ziemi stromieckiej, który trwa nieprzerwanie aż do dzisiaj – podkreślił ks. Szymon Mucha.

Wyjątkowe Święto Matki Boskiej Śnieżnej zrodziło się w Rzymie. Na wzgórzu Eskwilin 5 sierpnia 352 roku spadł obfity śnieg, któremu legenda nadała ogromne znaczenie. Uważano, że jest on zapowiedzią licznych objawień Matki Boskiej. Ze względu na niespotykane i bardzo obfite opady śniegu Matkę Boską nazwano wówczas Marią Śnieżną, która ukazując się Janowi, rzymskiemu patrycjuszowi, obwieściła mu, że zostanie ojcem długo wyczekiwanego potomka. Jan w podzięce wybudował nową świątynię w miejscu, które pokrywał śnieg. Świątynia zyskała rangę bazyliki i nową nazwę Santa Maria Magiorre (Matki Boskiej Większej). Początkowo kult ten miał charakter lokalny. Od 1568 objął całe Włochy, a w późniejszym czasie Europę.