Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRYWATKA Z RADIEM PLUS
Marek Sierocki
Patron dnia: św. Maksymilian Maria Kolbe, prezbiter i męczennik
Dziś jest: 14 sierpnia 2020

RADOM

Przyszpitalny parking w dzierżawę

wtorek, 27 czerwca 2017 14:21 / Autor: Weronika Chochoł
fot. wss.com.pl
Weronika Chochoł

Do zadań dzierżawcy będzie należało wykonanie niezbędnego remontu oraz ponoszenie bieżących kosztów generowanych przez parking. Oferty można zgłaszać do 29 czerwca.

Szpital oczekuje od przyszłego dzierżawcy przeprowadzenia remontów i napraw infrastruktury dzierżawionego terenu, uszkodzeń, ubytków, pęknięć, nawierzchni wjazdów, dróg dojazdowych, miejsc postojowych, krawężników oraz ciągów komunikacyjnych itp., powstałych przed podpisaniem umowy. Wszystkie prace remontowe i naprawcze przeprowadzone zostaną do pół roku od dnia podpisania umowy dzierżawy. Dzierżawca będzie również regulował bieżące wydatki. Opłaty za parking pobierane będą w automatach.

Wiceprezes szpitala - Krzysztof Zając wyjaśnia, że decyzja o wydzierżawieniu parkingu spowodowana jest zbyt wysokimi kosztami utrzymania parkingu, które ponosi lecznica:

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości 50 tysięcy zł do 28 czerwca. Oferty należy składać w formie pisemnej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym. Ostateczny termin na składanie ofert upływa 29 czerwca o godz. 11:00.

Zasady  postępowania  przetargowego  oraz  szczegóły  dotyczące  sporządzenia  oferty zostały określone w Warunkach przetargu wraz z załącznikami.Niezbędne  informacje  dostępne  są  na  stronie  internetowej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego.

Zapraszamy do nas: