Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: św. Gerard, biskup i męczennik
Dziś jest: 24 września 2020

RADOM

Policjanci odbyli niezwykłą lekcję historii

czwartek, 25 stycznia 2018 15:51 / Autor: Monika Nowakowska
foto: MN/Radio Plus Radom
Monika Nowakowska

W Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbyły się pierwsze na terenie garnizonu mazowieckiego warsztaty historyczne „OKM 1940 Ostaszków - Kalinin – Miednoje”. Ich organizatorem było stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi przy współpracy KWP.

Warsztaty skierowane były do policjantów i pracowników policji. Poruszały tematykę etosu służby funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP oraz przedstawiały zagadnienia Zbrodni Katyńskiej.

Jarosław Olbrychowski, prezes stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” w Łodzi, a zarazem wnuk jednego z zamordowanych policjantów przybliżył historię tragicznych losów funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP, którzy na przełomie września 1939 roku i maja 1940 roku byli przetrzymywani w obozie NKWD w Ostaszkowie. Wspomniał o Kalininie, gdzie w piwnicach obwodowego zarządu NKWD wykonywano egzekucje strzałem w tył głowy oraz Miednoje, gdzie w dołach śmierci grzebano zamordowanych funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP, Policji Województwa Śląskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej, Żołnierzy Wojska Polskiego, oficerów Wywiadu i Kontrwywiadu Oddziału II Sztabu Głównego, księży, pracowników sądownictwa, straży pożarnej, leśników.

Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji nadkom. Krzysztof Musielak w swoim wystąpieniu mówił o upowszechnianiu historii i tradycji Policji, budowaniu tożsamości formacji i etosu służby. Sierż. sztab. Karol Woldan z Biura Historii i Tradycji KGP wraz z asp. hon. Pawłem Łuk-Murawskim z Grupy Rekonstrukcji Historycznej III Okręgu Policji Państwowej – Komisariat w Radomiu, omówili i zaprezentowali elementy umundurowania funkcjonariusza Policji Państwowej.

Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” w Łodzi Jarosław Olbrychowski, Józef Kuczka – szef rady programowej „Rodzina Policyjna 1939” oraz dyrektor Biura Historii i Tradycji KGP na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Tomasza Michułki przekazali Certyfikat Ambasadora OKM 1940, mówiący o propagowaniu etosu Policji Państwowej.

W spotkaniu uczestniczyło 70 osób. Wśród zaproszonych na spotkanie gości byli m.in. Krzysztof Murawski - Kierownik Delegatury w Radomiu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Danuta Pawlik - Naczelnik Delegatury INP w Radomiu, Tadeusz Adamczyk - reprezentant Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 w Radomiu”, Teresa Duszyńska - Prezes „Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Radomiu”, Justyna Bujek – radomska koordynatorka akcji „Paczka dla bohatera”, w której uczestniczyli m.in. policjanci z KWP. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali wyjątkowe upominki w postaci pamiątkowych odznaczeń OKM 1940.