Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRYWATKA Z RADIEM PLUS
Marek Sierocki
Patron dnia: Najświętsza Maryja Panna Wspomożycielka Wiernych
Dziś jest: Piątek, 24 maja 2024

RADOM

Rolniku! Pośpiesz się!

środa, 02 października 2013 11:50 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Jeszcze 330 rolników produkujących żywność ekologiczną na Mazowszu nie zmieniło jednostki certyfikującej po tym, jak firma Bioekspert straciła upoważnienie do wydawania ekocertyfikatów. Grozi to utratą uprawnień do sprzedaży, a także unijnego dofinansowania.

Do 8 października rolnicy mają czas na zmianę firmy. Wystarczy się zgłosić do jednej z dziewięciu jednostek certyfikujących wymienionych na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.bip.minrol.gov.pl).
Rolnik, który nie znajdzie się pod nadzorem nowej jednostki certyfikującej, zostanie automatycznie wyłączony z systemu rolnictwa ekologicznego i utraci status producenta ekologicznego. Tym samym, straci prawo wprowadzania na rynek produktów ekologicznych. Nie zostanie również ujęty w wykazie przekazywanym przez jednostki certyfikujące prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Może to skutkować utratą dofinansowania z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich (PROW).
23 lipca 2013 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi cofnął w całości upoważnienie do działania w rolnictwie ekologicznym jednostce certyfikującej Bioekspert. Na terenie Mazowsza pod jej kontrolą znajdowało się 610 rolników, najwięcej w powiatach: warszawskim zachodnim, płockim, pułtuskim i nowodworskim. Na prośbę Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych wojewoda mazowiecki koordynuje skierowane do producentów działania informacyjne prowadzone przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.