Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRYWATKA Z RADIEM PLUS
Marek Sierocki
Patron dnia: św. Maksymilian Maria Kolbe, prezbiter i męczennik
Dziś jest: 14 sierpnia 2020

RADOM

Radni zgodzili się emisję obligacji!

wtorek, 11 grudnia 2018 20:47 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Decyzja radnych oznacza jedno - nie będą zagrożone takie wydatki jak: regulowanie należności z tytułu dostaw, usług, robót budowlanych, należności za media, wynagrodzenia, spłaty kredytów oraz inne obowiązkowe zobowiązania. Za emisją obligacji w kwocie 25 mln złotych zagłosowało 20, wstrzymało się dwóch radnych. W czasie obrad radni wyrazili zgodę na dokonanie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2018 – 2040.

Prezydent Radosław Witkowski przedstawił obecną sytuację finansową Radomia. Do końca roku na pokrycie wydatków potrzeba około 106 mln złotych. Na pokrycie deficytu gmina chce pozyskać z emisji obligacji komunalnych ok. 25 mln złotych, a nie jak wcześniej proponowała – 39 mln złotych. - Ale i tak sprawa wróci w przyszłym roku, bowiem przesunęliśmy termin płatności wydatków w spółkach miejskich – wyjaśnił prezydent miasta. Dyskutowali o tym dzisiaj radomscy radni.

Przez dwie godziny obrad radni głosowali zgodnie. Uchwalono m.in. Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, czy Program Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok. Szczególnie ten drugi dokument jest ważny, bowiem gwarantuje realizację konkursów z polityki społecznej. Umowy będą podpisywane, ale z klauzulą, że realizacja będzie możliwa po uchwaleniu budżetu na przyszły rok.

Następnie prezydent Radosław Witkowski poinformował radnych, że w chwili obecnej na koncie miasta znajduje się ponad 14 mln zł, zaś przewidywane wpływy za grudzień wyniosą 58 mln zł. - Do końca roku będziemy mieli do dyspozycji ponad 63 mln zł. Kwota 106 mln zł to środki konieczne do pokrycia wydatków do końca tego roku. Brakuje nam ponad 25 mln zł, które chcemy pozyskać z emisji obligacji - wyjaśnił prezydent Radomia.

Po ogólnej prezentacji stanu finansów prezydent Witkowski rozpoczął prezentację dokładnych wydatków ze wszystkich placówek oświatowych w Radomiu. - W myśl zasady "fakturka po fakturce" chcemy wszystko Państwu pokazać i to robimy. Nie mamy żadnych tajemnic, proszę bardzo. To tylko 128 jednostek, przecież to mało - mówił prezydent Radomia.

Szef klubu PiS Dariusz Wójcik powiedział, że zachowanie prezydenta jest złośliwie, po czym przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz zarządziła 30-minutową przerwę.

Po niej radna Wioletta Kotkowska mówiła, że radni PiS zrobili parodię z obrad Rady Miejskiej. - Wszyscy słyszeli, że radny Wójcik apelował, by prezydent Radomia „fakturka po fakturce” przedstawił miejskie finanse, a dzisiaj tego nie chce. Po co była ogłaszana ta przerwa? Mieszkańcy mają dosyć waszych fochów. Nie możemy dalej współpracować – powiedziała radna Koalicji Obywatelskiej.

Radny Kazimierz Woźniak apelował, „by nie kontynuować dalej tego żałosnego spektaklu”. - Nie chcę w tym uczestniczyć. Zacznijmy traktować poważnie to miasto. Nigdy nie rozbieraliśmy faktur szkół na czynniki pierwsze. Jeśli ograniczymy wydatki w tym roku, to trzeba będzie to wszystko zwiększyć w przyszłym – mówił radny Woźniak.

Radny Dariusz Wójcik skrytykował działania radnych Koalicji Obywatelskiej. - Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Ja nie widzę nic złego w kontrolowaniu miejskich spółek i sprawdzania ich kondycji finansowej. Chcemy wiedzieć, na co wydawane są pieniądze. Druga sprawa. Ponad 200 procent więcej płacimy za energię elektryczną, bo ktoś nie dopilnował zarządzania w tym sektorze. Ponadto emitowane są reklamy w mediach o bezpiecznym cieple, tylko nikt nie wie, o co w tym wszystkim chodzi? Na koniec apeluję o większą kulturę w wypowiedziach radnych – mówił szef klubu radnych PiS.

- Przyszliśmy tutaj z nadzieją, że zostaniemy potraktowani poważnie. Na część pytań nie uzyskaliśmy odpowiedzi m.in. rachunków za energię elektryczną. Sesja pokazała, że nie mamy wspólnego systemu informatycznego. Poprzemy emisję obligacji, robimy to dla mieszkańców – mówił dalej radny Wójcik.

W trakcie obrad radni dowiedzieli się, co kryje się przy kwocie 28 mln złotych jako wydatki "inne". To m.in. usługi telekomunikacyjne, PFRON, środki czystości, zapomogi, pomoce dydaktyczne, szafa pancerna, odkurzacz, zabawki, wyposażenie pomieszczeń, czy dorabianie kluczy.

Zapraszamy do nas: