Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Agnieszka Morawska
Patron dnia: św. Anzelm z Canterbury, biskup i doktor Kościoła
Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Kamień, Brzustów
Dziś jest: Środa, 21 kwietnia 2021

RADOM

Ogólnopolskie spotkanie prawników w Radomiu

piątek, 11 stycznia 2019 14:30 / Autor: Weronika Chochoł
fot. Weronika Chochoł/Radio Plus Radom
Weronika Chochoł

O aktualnych problemach zawodów prawniczych dyskutują uczestnicy I Radomskiego Spotkania Prawników. Poruszane tematy dotyczą m.in etyki zawodowej, wykonywania zawodów prawniczych oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej w tych zawodach.  

Organizatorzy I Radomskiego Spotkania Prawników uznali za potrzebne stworzenie przestrzeni, w której mogliby spotykać się przedstawiciele nauki prawa, osoby wykonujące zwody prawnicze oraz ci, którzy swoją zawodową przyszłość widzą wśród nauczycieli akademickich bądź wśród praktyków prawa. Inicjatywa Katedry Prawa WNEiP Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu, Radomskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach wpisuje się we wspólną misję wymienionych podmiotów, za którą należy uznać wykonywanie zawodu prawnika przez ludzi o wysokim poziomie merytorycznym i etycznym.

Pierwsze spotkanie odbyło się w piątek, 11 stycznia w auli głównej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, a tematem spotkania były wybrane aspekty wykonywania zawodów prawniczych, m.in. etyka czy odpowiedzialność dyscyplinarna w zawodach prawniczych.

Etyka zawodowa wiąże się nie tylko z zawodami prawniczymi, ale również w wielu innych dyscyplinach naukowych. - Prawnicy w swojej codziennej praktyce zawodowej doświadczają wielu problemów i dylematów natury etycznej, moralnej. Wymagają one nie tylko gruntownej wiedzy teoretycznej, ale także osobistej, pogłębionej refleksji - zauważa ks. Wojciech Wojtyła - etyk, wykładowca uniwersytecki:

Prawnicy nie mogą zapominać o tym, że wykonują zawód zaufania publicznego. - Nawet pojedyncze nieprawidłowe posunięcia rzutują na całe korporacje, ale również na społeczeństwo - zauważa prof. Helena Kisilowska - kierownik Katedry Prawa Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu: 

Zawody zaufania publicznego, które mają samorządy zawodowe, uporządkowany kodeks etyczny cieszą się dużo większym zaufaniem społecznym. To oznacza, że ciąży na nich dużo większa odpowiedzialność - dodaje prof. Helena Kisilowska:

 Celem zorganizowanej po raz pierwszy konferencji jest skonfrontowanie studentów prawa z praktykami o bogatym doświadczeniu zawodowym. - Taka formuła konferencji pozwala studentom głębiej rozeznać samych siebie i zadecydować o jaką aplikację będą się ubiegać - mówi Mariusz Wieczorek - przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji: 

Organizatorzy liczą na to, że wydarzenie przyjmie się w Radomiu i stanie się coroczną konferencją. Podwójną korzyść z organizowania w mieście podobnych słowach dostrzega wiceprezydent Karoln Semik: 

Tego typu konferencje pomagają nam poznać nasz przyszły zawód od strony praktycznej - mówią Paulina Wilczyńska i Kinga Górka - studentki drugiego roku prawa w UTH:

Organizatorami konferencji byli: Katedra Prawa Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Radomiu, Okręgowa Rada Adwokacka w Radomiu oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach. Medialnie wydarzenie wsparło Radio Plus Radom. 

Konferencja odbywa się w auli głównej radomskiego uniwersytetu i potrwa jeszcze do około godz. 17.00. Wstęp wolny.