Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Patron dnia: św. Andrzej Bobola, prezbiter i męczennik              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Węgrzyn, Zaborowice
Dziś jest: Niedziela, 16 maja 2021

RADOM

Byli mieszkańcami Radomia

niedziela, 18 kwietnia 2021 17:50 / Autor: Elżbieta Warchoł
Radio Plus Radom
Elżbieta Warchoł

Przed wybuchem II wojny światowej radomianie pochodzenia żydowskiego stanowili 30 procent mieszkańców Radomia. Po wojnie pozostał po nich tylko ślad. Obowiązkiem żyjących jest pamięć o tych, którzy odeszli...

Happening Początek Księgi VIII przygotowany przez VI LO im. J. Kochanowskiego i uroczyste złożenie przez władze miasta kwiatów pod Pomnikiem Pamięci Żydów Radomia odbyły się w niedzielę, 18 kwietnia w Radomiu. Od 8 lat na miejscu, gdzie przed II wojną światową znajdowała się żydowska synagoga - ul. Podwalna/Bóżniczna odczytywane są imiona i nazwiska oraz podstawowe dane Żydów, którzy mieszkali przed wojną w Radomiu. Ku pamięci, tych którzy odeszli. Ku przestrodze, tych którzy żyją. Czas wydarzenia nie jest wybrany przypadkowo. 19 kwietnia 1943 r. rozpoczął się ostatni akt likwidacji warszawskiego getta – wybuchło powstanie w dzielnicy żydowskiej. Dla uczczenia ofiar Zagłady od 2004 r. w tym dniu w polskiej szkole obchodzimy „Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości”. Od 2014 r. młodzież i nauczyciele VI LO przychodzą pod pomnik (w tym roku ósmy raz), aby dać świadectwo pamięci o żydowskich mieszkańcach Radomia. Zbigniew Wieczorek, polonista w VI LO:

Przed Pomnikiem Pamięci Żydów Radomia wiceprezydent Mateusz Tyczyński i Sebastian Równy, dyrektor Wydziału Kultury UM złożyli wieniec kwiatów: Następnie wiceprezydent Mateusz Tyczyński powiedział:

Potem rozpoczęło się odczytywanie imion i nazwisk Żydów zamieszkujących przedwojenny Radom. Dane odczytywane były równocześnie przez trzy osoby, każdy chętny mógł przyłączyć się do czytania. Zachęcał prof. Zbigniew Wieczorek. Lista jest długa...:

Na placu po byłej synagodze wypowiedziane zostały kolejne imiona i nazwiska oraz dane Żydów zamieszkujących przedwojenny Radom, aby nie zapomnieć o ich wkładzie w historię miasta, a przede wszystkim, aby stworzyć międzypokoleniową wspólnotę wielokulturowej ludności małej ojczyzny. Rozbrzmiewające imiona upominają się o pokój i tolerancję na świecie, o walkę z przejawami antysemityzmu i szowinizmu we współczesnym życiu. Symbolem tych pragnień były wręczane wszystkim papierowe żonkile umieszczane na ubraniach oraz żywe kwiaty, które złożone zostały przez Pomnikiem Pamięci Żydów Radomia.