Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Sylwia Pysiak
Patron dnia: św. Saba Jerozolimski, prezbiter
Dziś jest: Wtorek, 05 grudnia 2023

RADOM

W trosce o dobro dziecka - konferencja o pieczy zastępczej w Radomiu

środa, 01 czerwca 2022 15:07 / Autor: Magdalena Gliszczyńska
fot. Magdalena Gliszczyńska/Radio Plus Radom
Magdalena Gliszczyńska

O pieczy zastępczej dyskutowano w Dniu Dziecka w Radomiu. 1 czerwca w Akademii Handlowej Nauk Stosownych w Radomiu odbyła się konferencja pt. „W TROSCE O DOBRO DZIECKA” Wsparcie dziecka i jego rodziny w systemie pieczy zastępczej.

Tematem przewodnim konferencji było podsumowanie dziesięciu lat funkcjonowania instytucji i organizacji realizujących w subregionie radomskim zadania Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Głównym celem była promocja i wspieranie rodzicielstwa adopcyjnego i zastępczego, podkreślenie znaczenia rodziny adopcyjnej i rodzinnej pieczy zastępczej; poszukiwanie możliwości wspierania rodzin adopcyjnych i zastępczych oraz rodzicielstwa zastępczego. To także okazja do  wymiany doświadczeń dotyczących istotnych aspektów pracy z rodziną adopcyjną i zastępczą oraz dyskusja o losie dzieci znajdujących się pod opieką zastępczą.
Termin zorganizowania konferencji nie był przypadkowy – mówi Rafał Rajkowski wicemarszałek Mazowsza.

W Radomiu pieczą zastępczą objętych jest około 300 dzieci – informuje Jerzy Zawodnik wiceprezydent Radomia.
Rocznie do rodzin adopcyjnych kierowanych przez Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny trafia ok. 200 dzieci – mówi Bożena Sawicka, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, która była jedną z prelegentek konferencji. Temat wykładu brzmiał: „Ośrodek Adopcyjny w systemie opieki nad dzieckiem”
Jednym z organizatorów konferencji było „Stowarzyszenie Słoneczny Dom”, które od 15 lat jest  miejscem wsparcia dla dziecka i rodziny – mówił Paweł Krąpiec, Prezes Stowarzyszenia Słoneczny Dom

Halina Janiszek, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, mówiła o wieloaspektowym wsparciu funkcjonowania dziecka i rodziny

„Podmiotowy wymiar pomocy dziecku osamotnionemu i opuszczonemu w środowisku rodzinnym” - na ten temat wykład wygłosił prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski, Dziekan Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych Akademii Handlowej Nauk Stosowanych, Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej Oddział w Radomiu
W konferencji wzięli udział pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków adopcyjnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, kuratorzy sądowi, pedagodzy, specjaliści z zakresu pracy z dziećmi i rodziną, przedstawiciele samorządów, rodzice adopcyjni, rodzice zastępczy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, wolontariusze.

Konferencję zorganizowali: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział W Radomiu, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych Wydział Studiów Strategicznych I Technicznych W Radomiu, Stowarzyszenie Słoneczny Dom W Radomiu, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” W Radomiu.

Patronem medialnym konferencji było Radio Plus Radom.

A. Kosztowniak pod info