Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJOWA POCZTA MARKA SIEROCKIEGO
Marek Sierocki
Patron dnia: bł. Sancja Szymkowiak, zakonnica
Dziś jest: Czwartek, 18 sierpnia 2022

RADOM

100 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu!

środa, 15 czerwca 2022 15:36 / Autor: Magdalena Gliszczyńska
fot. Krystyna Piotrowska
Magdalena Gliszczyńska

Jubileusz 100-lecia świętuje Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu. Dziś w Kamienicy Deskurów odbyły się uroczyste obchody.

Były wyróżnienia i dyplomy dla zasłużonych, gratulacje i życzenia od gości, a wśród nich posłowie, samorządowcy, władze miasta i przedstawiciele instytucji oświatowo-kulturalnych. Przemysław Czaja dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu


Podczas gali nagrodę pieniężną w wysokości 20 tysięcy zł. przekazała Katarzyna Kalinowska wiceprezydent Radomia. Medal Pro Mazovia od Marszałka Mazowsza wręczył Rafał Rajkowski wicemarszałek. Gratulacje złożył poseł Mirosław Maliszewski oraz poseł Andrzej Kosztowniak
Historia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu rozpoczyna się 16 czerwca 1922 r., stało się to z inicjatywy pierwszej w Polsce (a być może nawet w Europie) przewodniczącej Rady Miejskiej – Marii Kelles-Krauz. Dziś po 100 lata przewodniczącą jest także kobieta Kinga Bogusz
Podczas gali wręczono jubileuszowe medale byłym i dotychczasowym Bibliotekarzom, tym pracującym ponad 40 lat, ale także byłym dyrektorom. Bibliotekarzem roku 2022 został Dariusz Wróbel - bibliotekarz Filii nr 6 MBP w Radomiu, który wreszcie zasilił grono żeńskie

Wśród wieloletnich bibliotekarek jest Anna Pruska - Bibliotekarz Roku 2021

Galę uświetnił recital radomskiego pianisty Marcina Wieczorka.

Historia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu rozpoczyna się 16 czerwca 1922 r., choć już kilka lat wcześniej czyniono starania o jej uruchomienie. Ostatecznie stało się to z inicjatywy pierwszej w Polsce (a być może nawet w Europie) przewodniczącej Rady Miejskiej – Marii Kelles-Krauz. Siedzibą biblioteki był maleńki pokoik w Magistracie, a 400 książek zostało wypożyczonych w ciągu 3 dni. Trzy lata później biblioteka została przeniesiona do oficyny kamienicy przy ul. Żeromskiego 13, gdzie biblioteka miała szansę rozwoju. Zbiory narastały zresztą bardzo szybko i w 1939 r. liczyły już 18.670 tomów. W 1933 roku utworzono także pierwsze biblioteczne filie – na Glinicach oraz na Zamłyniu. Od początku biblioteką kierowała Florentyna Jakubczakowa – doświadczona i wykształcona bibliotekarka, której przyszło także scalanie księgozbioru na nowo po zakończeniu wojny. W 1941 roku biblioteka została bowiem zamknięta przez okupanta, a część księgozbioru, przenoszona z miejsca na miejsce, uległa zniszczeniu i rozproszeniu. Dodatkowo w kamienicę przy ul. Żeromskiego 13 uderzyła bomba, która spowodowała jeszcze dotkliwsze straty. Zimą 1945 r. Florentyna Jakubczakowa ratowała zbiory, wyciągając je własnoręcznie z gruzów budynku.

    Biblioteka otrzymała po wojnie lokal na rogu ul. Żeromskiego i dzisiejszego pl. Konstytucji 3 Maja 8. Był on sukcesywnie zwiększany na potrzeby książnicy. Od tej pory zaczął się szybki rozwój sieci bibliotecznej. Już rok po wojnie uruchomiono pierwszą filię na Glinicach, następnie na Zamłyniu. W 1975 r. filii było już 12, w 1999 r. – 14, a następnie ich liczba zmniejszyła się nieco w wyniku połączeń placówek (aktualnie 11 filii). Rósł także systematycznie księgozbiór biblioteki.
Ważny dla historii radomskiej książnicy był rok 1975, kiedy to w wyniku nowego podziału administracyjnego, z połączenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej powstała Wojewódzka Biblioteka Publiczna, która jednocześnie pełniła funkcją biblioteki powiatowej, sprawując nadzór merytoryczny nad wszystkimi bibliotekami samorządowymi województwa radomskiego. Był to także okres rozwoju działalności kulturalno-oświatowej, organizowała wiele imprez i spotkań, a Radomska Wiosna Literacka (zainicjowana jako Radomska Wiosna Poetycka w 1974 roku, przekształcona w Literacką w 1978) wpisała się na stałe w kalendarz kulturalny Radomia (w 2022 r. odbędzie się jej 44 edycja).

Kolejna ważna data w historii biblioteki to rok 1992 – kiedy to została ona przeniesiona do dawnej wilii Kulczyckiego przy ul. Piłsudskiego 12, otrzymując odpowiednie – wówczas – miejsce nie tylko dla rozrastającego się księgozbioru, ale także do działań kulturalnych. W tym okresie biblioteka otrzymała także patronów – Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich. Stała się także ważnym ośrodkiem kulturalnym Radomia – kwitło tu wystawiennictwo, biblioteka oferowała przestrzeń do rozmowy o literaturze i spotkań z wieloma uznanymi pisarzami.

W 1999 r. w wyniku likwidacji województwa radomskiego z powrotem stała się Miejską Biblioteką Publiczną. Owocna praca wykwalifikowanych instruktorów, a także potrzeba dalszego wsparcia bibliotek samorządowych spowodowała jednak, że w 2000 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu Radomskiego a Gminą Miasta Radomia, na mocy którego powierzono Miejskiej Bibliotece Publicznej wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Radomskiego. Od tej pory radomska książnica objęła opieką merytoryczną 13 gminnych i miejsko-gminnych bibliotek z terenu powiatu radomskiego, kontynuując dotychczasową współpracę (oczywiście na mniejszym niż dotychczas terenie). Trwało to do 2020 r., kiedy to utworzona w Iłży Powiatowa Biblioteka Publiczna przejęła rolę przypisaną wcześniej radomskiej bibliotece.
Bardzo szybko rozpoczął się także proces komputeryzacji biblioteki. Już w latach 90. należała ona do dziesiątki najlepiej skomputeryzowanych bibliotek publicznych w kraju. Od 2008 r. biblioteka digitalizuje także zbiory swoje oraz innych instytucji w Radomiu i powiecie, a Radomska Biblioteka Cyfrowa służy nie tylko mieszkańcom Radomia.

Fot. Krystyna Piotrowska