Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Wawrzyniec z Brindisi, prezbiter i doktor Kościoła
Dziś jest: Poniedziałek, 22 lipca 2024

RADOM

Jest umowa na koncepcję nowego przebiegu DW 740 do węzła Radom Zachód

czwartek, 04 lipca 2024 14:37 / Autor: Elżbieta Warchoł
Radio Plus Radom
Elżbieta Warchoł

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wyłonił wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi wojewódzkiej nr 740 na terenie miasta Radom oraz gminy Zakrzew. Prace koncepcyjne dotyczą budowy jej nowego przebiegu – z węzła Radom Zachód na trasie S7 do Radomia. Kwota przeznaczona na to zadanie to 1,8 mln zł. Wykonawcą jest firma Sweco Polska Sp. z o.o. Zgodnie z umową prace koncepcyjne powinny zostać zakończone do lipca 2026 r. Umowa została podpisana w czwartek, 4 lipca 2024 roku w Radomiu.

W podpisaniu umowy dotyczącej prac koncepcyjnych związanych z budową nowego przebiegu DW 740 – z węzła Radom Zachód na trasie S7 do Radomia uczestniczył wicemarszałek woj. mazowieckiego Rafał Rajkowski:

– Planujemy poprowadzenie trasy DW 740 od okolic Zakrzewa do Radomia nowym śladem na południe od istniejącej drogi. Trasa stanie się więc ważnym zjazdem z projektowanej S7 w kierunku miasta. Koncepcja pozwoli nam na wybranie najlepszego wariantu dla przebiegu tej drogi i uzyskanie decyzji środowiskowej. Chcielibyśmy, aby w niedługim czasie od zawarcia umowy wykonawca przedstawił nam wstępne warianty poprowadzenia tej drogi – wyjaśnia dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Grzegorz Obłękowski:

Zbigniew Ostrowski z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Radomiu:

Dokumentacja projektowa ma określić przebieg możliwych korytarzy dla przeprowadzenia drogi wojewódzkiej z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych oraz przyrodniczych na odcinku od węzła na S7 Radom Zachód do miasta. Mają powstać co najmniej trzy warianty przebiegu drogi. Dwa zostały wskazane w dokumentach strategicznych Radomia i gminy Zakrzew. Trzeci wariant ma być pomysłem autorskim projektantów.

Koncepcja powinna obejmować w zależności od potrzeb budowę jezdni, poboczy, skrzyżowań, obiektów inżynierskich, jezdni dodatkowych, ścieżek pieszo-rowerowych lub pieszych i rowerowych, zatok autobusowych, systemu odwodnienia, miejsc do kontroli pojazdów oraz budowę innych niezbędnych elementów drogi, a także rozbiórkę i budowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z planowaną drogą. Dokumentacja projektowa ma na celu również identyfikację ewentualnych problemów realizacyjnych poszczególnych wariantów inwestycji, oszacowanie ich kosztów oraz wskaźników efektywności ekonomicznej, określenie akceptacji społecznej i środowiskowych uwarunkowań.

Inwestycja jest realizowana w ramach podpisanego w marcu 2023 r. porozumienia między samorządem województwa mazowieckiego a miastem Radom. Miasto zadeklarowało udział finansowy w opracowaniu koncepcji nowego przebiegu drogi nr 740. Za realizację inwestycji będą odpowiadać Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz miasto Radom reprezentowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.