Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: św. Jan I, papież i męczennik
Dziś jest: Środa, 18 maja 2022

REGION

Niski stan wód na Mazowszu

wtorek, 18 sierpnia 2015 13:08 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera
Rekordowo niski poziom wody w Wiśle W poniedziałek woda w Wiśle na wodowskazie w stolicy osiągnęła rekordowo niski poziom 51 cm. Według prognoz przewidywany jest dalszy spadek. Niski stan wody może utrudniać codzienną pracę elektrowni, przemysłu czy żeglugi. Dostawy energii dla mieszkańców województwa obecnie nie są jednak zagrożone. W większości gmin nie ma również zakłóceń zaopatrzenia w wodę.

Sytuacja hydrologiczna.

Na dużej części wodowskazów na rzekach Mazowsza występuje stan suszy hydrologicznej (np. Wyszków na Bugu, Nowe Miasto nad Pilicą, Zambski Kościelne na Narwi, Gusin i Kępa Polska na Wiśle). Zdecydowana większość mazowieckich gmin dysponuje siecią wodociągową, co znacznie redukuje ryzyko ograniczenia w zaopatrzeniu w wodę. Utrudnienia z dostawą wody występują w 12 powiatach (głównie region radomski i siedlecki). W miejscowościach, w których pojawiają się problemy władze samorządowe wprowadzają ograniczenia w dostawach wody z wodociągu oraz zakazy np. podlewania ogródków, pojazdów, napełniania basenów z wodociągów. W przypadku wyschnięcia studni, organizowany jest dowóz wody. Według danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie niski stan wód nie ma bezpośredniego wpływu na jakość wody. Dotychczas do Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie wpływały informacje o braku dostępności wody do spożycia dla mieszkańców.

Energetyka.

Największym problemem dla elektrowni na Mazowszu (Ostrołęka, Kozienice, Żerań, Siekierki) w związku z sytuacją meteorologiczną jest temperatura wody używanej do chłodzenia bloków oraz jej niewystarczająca ilość (w związku z niskimi stanami). Mimo to obecnie urządzenia pracują bez zakłóceń. 11 sierpnia rząd zdecydował, że do końca miesiąca mogą być wprowadzane ograniczenia w dostawach i poborze prądu dla dużych odbiorców, którzy w umowach dystrybucyjnych mają określony poziom mocy umownej powyżej 300 kW (nie dotyczą odbiorców wrażliwych).

Środowisko.

W związku z obecną sytuacją meteorologiczną i hydrologiczną mogą wystąpić niekorzystne zmiany w ekosystemach wodnych ze względu na obniżanie poziomu tlenu w wodzie. Jak dotychczas w mazowieckich rzekach nie występuje jednak tzw. przyducha (braki tlenu). Poza dwoma pojedynczymi przypadkami nie odnotowano także przypadków śnięcia ryb. Niski stan wód może przyczynić się do pogorszenia ogólnej oceny stanu jej jakości, ze względu na kumulacje zanieczyszczeń i brak ich rozcieńczenia.

Wypoczynek nad wodą.

Niskie stany wód mogą być paradoksalnie zagrożeniem dla bezpieczeństwa osób kąpiących się, ponieważ ośmielają do wchodzenia na obszary, które z powodu wysokiego stanu wód dotychczas były niedostępne. Może się to przyczynić do większej liczby utonięć. Nieznajomość terenu, muliste dno, niska jakość wody to zagrożenie dla życia i zdrowia tych osób. Powinni o tym pamiętać także „poszukiwacze skarbów”. Osoby nie znające dobrze zbiornika i nie wiedzące o obniżeniu stanu wody podczas skoku na płytką wodę mogą doznać urazu kręgosłupa lub utonąć.

Żegluga.

Niski poziom wód powoduje utrudnienia dla żeglugi śródlądowej. Informacje o warunkach żeglugowych na drogach wodnych (zgodnie z ustawą o żegludze śródlądowej) przekazuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW), który wydaje tzw. komunikaty nawigacyjne. Obecnie RZGW zaleca powstrzymanie się od żeglugi ze względu na niski stan wód i możliwe miejscowe braki ciągłości szlaków żeglownych. Jednak na razie żadna droga wodna nie została zamknięta. Występują natomiast ograniczenia i modyfikacje tras rejsów turystycznych na Wiśle.