Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Agnieszka Morawska
Patron dnia: św. Wacław, męczennik              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Lisów
Dziś jest: Wtorek, 28 września 2021

REGION

Absolutorium dla władz Mazowsza

wtorek, 21 czerwca 2016 15:27 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera
Radni województwa mazowieckiego udzielili zarządowi absolutorium. W trakcie sesji marszałek Adam Struzik przekonywał, że rok 2015 był dobrym rokiem dla Mazowsza. Po wygranej w Trybunale Konstytucyjnym zmniejszono „janosikowe”, co ustabilizowało budżet i pozwoliło na inwestycje, które były dla nas priorytetem. W stosunku do 2014 r. wydatki majątkowe wzrosły aż o 65 proc. Rok 2015 zakończył się także nadwyżką budżetową. Spadło natomiast zadłużenie województwa.
Radom szczepienia

Budżet województwa mazowieckiego w 2015 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości ok. 175 mln zł. Dochody w 2015 r. wyniosły 2,768 mld zł, w tym 1,38 mld z tytułu CIT, a 264,5 mln zł – z tytułu PIT. W 2015 r. dochody z CIT, stanowiące 66 proc. dochodów bieżących Mazowsza, wzrosły o 11,34 proc. Dodatkowo, dzięki wygranej przed Trybunałem Konstytucyjnym zmniejszyły się wpłaty Mazowsza z tytułu „janosikowego” – 271 mln zł w 2015 r. To tyle, ile wynosi łączna wysokość rekompensaty za przewozy dla KM i WKD. Wydatki na inwestycje stanowiły aż 37 proc. całego budżetu, a jeszcze rok wcześniej – tylko 23 proc. W efekcie w 2015 r. zrealizowano ok. 430 zadań inwestycyjnych – od zakupu sprzętu dla instytucji, poprzez rozbudowy, modernizacje po inwestycje drogowe.

Realizacja budżetu była zbliżona do planu, co wskazuje na bardzo dobre wykonanie zaplanowanych zadań oraz ustabilizowanie się wpływów z tytułu CIT. W sumie dochody województwa w 2015 r. w stosunku do 2014 r. wzrosły o 12,17 proc. i zostały zrealizowane na łączną kwotę 2 768 680 366,53 zł, co stanowi 99 proc. planu.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2 593 362 007,57 zł, co stanowi 93,62 proc. planu. Było to możliwe, dzięki sprawnej realizacji zaplanowanych inwestycji. Był to także ostatni rok wydatkowania środków unijnych w ramach perspektywy 2007-13. W sumie wydatki majątkowe, a zatem środki przeznaczane na inwestycje wzrosły w porównaniu z 2014 r. aż o 65 proc.

W 2015 r. o 144 mln zł zmniejszyło się także zadłużenie województwa. Na koniec 2015 r. wyniosło ono 1 500 108 838 zł, natomiast rok wcześniej wynosiło ono 1 644 966 964 zł. – Niestety, duża część naszego zadłużenia to konsekwencja zawyżonego „janosikowego”. W sumie przez wszystkie lata wpłaciliśmy do budżetu państwa 7,2 mld zł – czyli tyle samo, ile otrzymaliśmy środków unijnych w ramach RPO na lata 2007-13 – zauważył marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.