Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: święci męczennicy Andrzej Dung-Lac, prezbiter, i Towarzysze
Dziś jest: Wtorek, 24 listopada 2020

REGION

Na co chcą samorządy wydać nasze pieniądze?

piątek, 04 stycznia 2019 13:57 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Na co będą wydawały pieniądze z naszych podatków samorządy? Przygotowaliśmy bilans na podstawie wybranych gmin z regionu radomskiego m.in. Skaryszewa, Iłży, Pionek czy Klwowa.

 SKARYSZEW

dochody 66 mln 773 tys. zł.

wydatki 68 mln 773 tys. zł.

Na inwestycje gmina planuje przeznaczyć 8,5 mln złotych m.in. na budowę budynku sportowego w Skaryszewie i drogi w Makowie. Radni nie uchwalili jeszcze budżetu na 2019 rok.

Burmistrz miasta Dariusz Piątek:

PIONKI

dochody 77 mln 672 tys. zł.

wydatki 79 mln 320 tys. zł.

Na realizację zadania Zielone Pionki przeznaczono prawie 11 mln złotych, modernizację budynku PSP nr 2 ponad 1 mln 100 tys. złotych czy opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza wraz z rozpoczęciem i etapu ponad 3 mln złotych.

Burmistrz miasta Robert Kowalczyk:

GMINA PIONKI

dochody - 40,6 mln zł

wydatki - 46,3 mln zł

Na inwestycje przeznaczono ponad 13 mln zł, w tym na budowę mostu w miejscowości Januszno, kanalizacji w Bielinach, czy opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Jedlni, Zalesiu, Suskowoli.

PRZYSUCHA

dochody 42,7 mln złotych

wydatki 43,2 mln złotych

Wartość zadań inwestycyjnych to ponad 4 mln złotych. Najważniejsze z nich to: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, przebudowa ul. Wiejskiej w Przysusze, przebudowa ul. Leśnej w Skrzyńsku, termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Przysusze, budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Dembińskich i Słonecznej w Przysusze i Skrzyńsku, rewitalizacja Placu Kardynała Wyszyńskiego, budowa Świetlicy wiejskiej w Dębinach.

BIAŁOBRZEGI

dochody 58 mln zł

wydatki - 62,6 mln zł

Na inwestycje przeznaczono 24,1 mln zł, czyli ponad 38% planowanych wydatków. Budżet inwestycyjny skupia się głównie na realizacji zadań wieloletnich np. kanalizowanie części Białobrzegów, miejscowości Sucha oraz modernizacja oczyszczalni ścieków – 12,8 mln zł (w tym 6,8 mln zł pozyskane z UE); dokończenie budowy pełnowymiarowej hali sportowej przy PSP NR 1 w Białobrzegach – w 2019r. wydatki wyniosą 3,8 mln (w tym 1,1 mln z Ministerstwa Sportu); dokończenie przebudowy boiska na boisko piłkarskiego i budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na Stadionie Miejskim 4,6 mln zł (w tym 1,4 mln zł z Ministerstwa Sportu).

IŁŻA

dochody - 40,6 mln zł

wydatki - 46,3 mln zł

Na termomodernizację budynku SP przy Bodzentyńskiej przeznaczono 1 mln zł; remont byłej szkoły w Chwałowicach 1,2 mln zł; budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 1,6 mln zł i domków kempingowych przy MGORiS 1,2 mln zł.

KLWÓW

dochody 17 mln 397 tys. zł

wydatki 16 mln 207 tys. zł

Na inwestycje zaplanowano 1 mln 572 tys. zł., w tym na budowę świetlicy wiejskiej ok. 300 tys. zł i rozbudowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej 900 tys. zł.

JEDLNIA-LETNISKO

dochody - 51 mln złwydatki - 53 mln zł. Główne zadania inwestycyjne to: budowa kanalizacji, przebudowa dróg gminnych oraz rozbudowa przedszkola. Planowane wydatki inwestycyjne to 7,8 mln zł.

GÓZD

dochody - 39,8 mln zł

wydatki - 41,2 mln zł

W budżecie zaplanowano między innymi następujące inwestycje: budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce i przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Goździe (w sumie za 4 mln zł); budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Drożanki i budowa kortu tenisowego i boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Kłonówek (ponad 1 mln zł); budowa kanalizacji sanitarnej w Drożankach etap I kwota (1,6 mln zł). Ważnym przedsięwzięciem dla gminy jest zaplanowana w budżecie z terminem realizacji do 2022 roku budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja techniczna.

Wójt gminy Paweł Dziewit:

JASTRZĘBIA

dochody: 33 mln 299 tys. zł.

wydatki: 33 mln 759 tys. zł

Na inwestycje zaplanowano 5 mln 819 tys. zł. Będą remonty drogowe (Dąbrowa Kozłowska), planowana jest rozbudowa i modernizacja obiektów szkolnych (m.in. budowa świetlicy przy Szkole Podstawowej w Kozłowie i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bartodziejach), powstanie również kilka odcinków oświetlenia ulicznego. Wykonane zostaną zadania służące poprawie infrastruktury wodociągowej (Wojciechów) i kolejne tereny służące rekreacji.

POTWORÓW

dochody - 22 mln zł

inwestycje - ok. 6 mln zł.

Wójt gminy Marek Klimek:

DRZEWICA

Budżet nie został jeszcze uchwalony. Ale burmistrz Janusz Reszelewski ma plany inwestycyjne na ten rok:

WIERZBICA

dochody - 40 mln 966 tys. złwydatki - 42 mln 159 tys. złNa inwestycje planuje się przeznaczyć 2,4 mln zł, w tym budowa sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Dolnej w Wierzbicy, czy opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi 727 w Wierzbicy. Wójt gminy Zdzisław Dulias:

BORKOWICE

dochody - 17 mln 613 tys. zł

wydatki - 18 mln 230 tys. zł

inwestycje - 2,5 mln zł (budowa 2 km dróg gminnych, adaptacja dawnego Urzędu Gminy na Bibliotekę Publiczną w Borkowicach, budowa Otwartej Strefy Aktywności w Rzucowie, budowa świetlicy wiejskiej w Politowie). Wójt gminy Robert Fidos:

 

KOWALA

dochody - ponad 15,2 mln zł

Przewiduje się między innymi przebudowę ulic: Klonowej, Świerkowej i Sadowej, a także budowę parkingów dla samochodów. Planuje się też budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Jagiełły i Grodzkiej oraz oświetlenia ulicznego w ul. Miłej, koło bloków na osiedlu przy ul. Kopernika.

 CHOTCZA

dochody - 10 mln złotych

wydatki - 10 mln złotych

Wydatki inwestycyjne to 810 tys. zł z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację dróg gminnych.

ZWOLEŃ

dochody - 58,6 mln zł

wydatki - 59,6 mln zł

Plan wydatków ustalono na kwotę 5 mln 300 tys. zł., z czego prawie 2 mln zł zostanie przeznaczone na inwestycje drogowe, wśród których gmina planuje wykonać m.in. przebudowę dróg gminnych w Koszarach i Paciorkowej Woli. Ponadto nawierzchnie asfaltowe zostaną położone na drogach i ulicach, które w roku 2018 roku były wykonane z destruktu. Planuje także doposażyć w urządzenia zabawowe Orlik 2012 a także przebudować budynek gospodarczy w Atalinie na świetlicę wiejską. Zaplanowano także utworzenie Domu Seniora.

PRZYŁĘK

dochody - 33,5 mln zł

wydatki - 33,3 mln zł

Ustalono plan wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 9,2 mln zł na:przebudowę drogi gminnej relacji Grabów nad Wisłą – droga krajowa Nr 12; przebudowę drogi gminnej Przyłęk - 800 tys. zł; adaptację pomieszczeń po byłej bibliotece w budynku Urzędu Gminy w Przyłęku na pomieszczenia magazynowe; opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przystosowanie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mszadli Starej na gminne przedszkole; przebudowę budynku Publicznego Gimnazjum w Przyłęku z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego; montaż i instalację odnawialnych źródeł energii na terenie gminy - 6,9 mln zł; zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą w miejscowości Lucimia i termomodernizację świetlicy w Mierziączce.

RADZANÓW

dochody - 18,9 mln zł

wydatki - 18,4 mln zł

Gmina planuje wykonać następujące inwestycje: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno; przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grotki; przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzanów; "Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Rogolin" (projekt polega na zagospodarowaniu terenu wokół szkoły podstawowej w Rogolinie).