Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: bł. Dominik Collins, męczennik
Dziś jest: Piątek, 30 października 2020

Opoczno

Starostwo i urząd w Opocznie zamknięte dla klientów

sobota, 14 marca 2020 14:13 / Autor: Marcin Prejs
fot. M. Prejs/Radio Plus Radom
Marcin Prejs

W związku z wprowadzeniem w kraju stanu zagrożenia epidemicznego opoczyńskie starostwo i urząd zostaną zamknięte dla klientów.

W trosce o zdrowie klientów i pracowników starostwa oraz mając na uwadze względy bezpieczeństwa oraz ograniczenia wprowadzone w Polsce w związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem COVID-19 starosta opoczyński Marcin Baranowski podjął decyzję o czasowym zamknięciu Starostwa Powiatowego w Opocznie dla klientów. Będzie ono obowiązywało od 16 do 25 marca 2020 r. z możliwością przedłużenia. W tym czasie opoczyńskie starostwo będzie pracowało normalnie, ale bez bezpośredniego kontaktu z klientami.

W sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki mieszkańcy mogą kontaktować się ze starostwem telefonicznie pod numerem telefonu: 44/ 741 49 00. Korespondencję można także wysyłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną poprzez platformę e-PUAP lub e-mail.

Dane kontaktowe (telefony, e-maile) do poszczególnych komórek organizacyjnych starostwa są dostępne na www.opocznopowiat.pl w zakładce KONTAKT - http://www.opocznopowiat.pl/strona-911-kontakt.html

Dane kontaktowe do poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Opocznie:

SEKRETARIAT - (44)741-49-00

FAKS - (44)741-49-01

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, INWESTYCJI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:

- Zespół ds. zamówień publicznych i inwestycji - (44)741-49-02, (44)741-49-04

- Inwestycje - (44)741-49-05, (44)741-49-51

- Zespół ds. zaopatrzenia, transportu i obsługi gospodarczej - (44)741-49-11, (44)741-49-12

- Redagowanie biuletynu informacji publicznej, Prowadzenie spraw Zarządu Powiatu, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - (44)741-49-07

- Biuro podawcze - (44)741-49-13, (44)741-49-14

- Informatyk - (44)741-49-16

- Zespół ds. promocji - (44)741-49-09

- ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, Inspektor Ochrony Danych (44)741-49-15

BIURO RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO (44)741-49-10

WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY (44)741-49-20

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ZDROWIA I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

- Leśnictwo, Łowiectwo, Wędkarstwo - (44) 741-49-28

- Odpady, ochrona powietrza, ochrona gruntów rolnych, hałas - (44) 741-49-29

- Pozwolenia zintegrowane - (44) 741-49-30

- Sprawy z zakresu Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych - (44) 741-49-31

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

- Obsługa interesantów - (44)741-49-32

- Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - (44)741-49-33

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU:

- Transport, Zarządzanie ruchem drogowym - (44)741-49-34

- Prawo jazdy - (44)741-49-35, (44)741-49-36

- Wydawanie dowodów rejestracyjnych - (44)741-49-37

- Rejestracja pojazdów - (44)741-49-38, (44)741-49-39, (44)741-49-40

- Faks - (44)741-49-41

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ (44)741-49-42

WYDZIAŁ OŚWIATY I FUNDUSZY UNIJNYCH:

- Zespół ds. funduszy unijnych - (44)741-49-52

- Zespół ds. oświaty – (44)741-49-55, (44)741-49-56, (44)741-49-57, (44)741-49-58, (44)741-49-59

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:

- Sprzedaż wypisów i wyrysów - (44)741-49-60, (44)741-49-61

- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – (44)741-49-69

- Weryfikacja operatów geodezyjnych - (44)741-49-68

- Sprzedaż map sytuacyjno-wysokościowych i ewidencyjnych - (44)741-49-70

- Weryfikacja operatów geodezyjnych - (44)741-49-71

- Prowadzenie mapy numerycznej - (44)741-49-72, (44)741-49-73, (44)741-49-74

- Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych - (44)741-49-75

- Narady koordynacyjne, zgłoszenia prac geodezyjnych - (44)741-49-98

- Użytkowanie wieczyste, zwroty nieruchomości - (44)741-49-76

- Akt własności ziemi, zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego - (44)741-49-77

- Wspólnoty gruntowe, mienie gminne - (44)741-49-78

- Odszkodowania drogowe - (44)741-49-79

- Użytkowanie wieczyste - (44)741-49-80

- Scalenia gruntów - (44)741-49-81

 

Decyzję o czasowym wstrzymaniu możliwości osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Opocznie wprowadził także burmistrz Opoczna Dariusz Kosno. Będzie ona obowiązywać od 16 marca.

Urząd Stanu Cywilnego oraz Wydział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, będą obsługiwać osobiście mieszkańców w bardzo ograniczony sposób. Będą obsługiwani mieszkańcy w sprawach bardzo pilnych i niecierpiących zwłoki po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Urząd Stanu Cywilnego pod numerem telefonu 44 786 01 10

Wydział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych pod numerem telefonu 44 786 01 42

Wydział Rolnictwa w sprawach związanych z odbiorem decyzji o zwrot podatku akcyzowego prosi o odbiór decyzji po 25 marca 2020 r. Bliższe informacje będą udzielane pod numerem telefonu 44 786 01 67.

W pozostałych sprawach związanych z obsługą mieszkańców należy kontaktować się telefonicznie za pośrednictwem elektronicznej platformy usług publicznych ePUAP lub pocztą elektroniczną.

Numery telefonów do Wydziałów i adresy e-mail znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.