Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Józef Bilczewski, biskup
Dziś jest: 23 października 2020

Mazowsze

Lasy RDLP w Radomiu z certyfikatem PEFC

niedziela, 30 sierpnia 2020 22:46 / Autor: Elżbieta Warchoł
foto: RDLP w Radomiu
Elżbieta Warchoł

 Audyt okresowy w ramach certyfikacji gospodarki leśnej w systemie PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) odbył się od 24 do 27 sierpnia na terenie RDLP w Radomiu. Tym razem audytor wizytował biura i teren nadleśnictw Pińczów, Stąporków i Marcule oraz biuro RDLP. Na spotkaniu zamykającym zarekomendował utrzymanie certyfikatu PEFC dla radomskiej dyrekcji LP - informuje Edyta Nowicka Kierownik Zespołu ds. Promocji i Mediów RDLP w Radomiu. Audyt przeprowadzony został w związku ze standardową procedurą sprawdzania czy system zarządzania w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu spełnia wymagania Standardu PEFC. Audytorem był dr inż. Artur Chrzanowski z Bureau Veritas Certification. Przebieg audytu wspomagali pracownicy Wydziału Gospodarki Leśnej RDLP w Radomiu. Celem audytu była ocena zgodności systemu zarządzania z wymaganiami obowiązującej normy PEFC dotyczącej kryteriów i wskaźników trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów w tym systemie certyfikacji - wyjaśnia Edyta Nowicka. Wizyta rozpoczęła się od spotkania otwierającego w Nadleśnictwie Pińczów. Następnie w kolejnych nadleśnictwach audytor analizował dokumentację w biurach, przeprowadzał wywiady z pracownikami oraz podczas wyjazdów terenowych oglądał miejsca prac z zakresu gospodarki leśnej – od pielęgnacji lasu, odnowień, po powierzchnie, gdzie prowadzone jest użytkowanie, zagospodarowaną łąkę, szkółkę leśną, a także rezerwat przyrody i powierzchnie wyłączoną z użytkowania. Przeglądał też dokumentację terenową i przeprowadzał wywiady z pracownikami oraz wykonawcami prac leśnych. Po każdym dniu w nadleśnictwach miały miejsca spotkania podsumowujące. Szczególną uwagę audytor przywiązywał do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedmiotem zainteresowania audytora były też odnowienia naturalne. Istotne było również to, czy nadleśnictwa przestrzegają obowiązujących przepisów prawa – zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego.

27 sierpnia na spotkaniu zamykającym w biurze RDLP w Radomiu zostały omówione wyniki audytu, łącznie ze wskazaniem obszarów do doskonalenia. Audytor wskazał mocne strony audytu, jakimi okazały się dobrze prowadzone uprawy dębowe w Nadleśnictwie Pińczów, wzorcowe funkcjonowanie Nadleśnictwa Stąporków, a także działalność Centrum Edukacji Przyrodniczej i Arboretum w Nadleśnictwie Marcule - mówi Edyta Nowicka z RDLP w Radomiu. Utrzymanie certyfikatu PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) to dobra wiadomość – w nadleśnictwach RDLP w Radomiu nadal będzie można kupić drewno z certyfikatem będącym gwarancją, że pochodzi z lasów, gdzie gospodarka leśna prowadzona jest z poszanowaniem przepisów prawa i z uwzględnieniem różnych funkcji pełnionych przez las - podkreśla Edyta Nowicka z RDPL w Radomiu. Wynikiem audytu będzie raport. Certyfikat jest ważny do 22 grudnia 2022 r. Poprzednie certyfikaty PEFC dla RDLP w Radomiu obowiązywały na lata 2010-2013, 2013-2016 oraz 2016-2019. Warto podkreślić, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu jako pierwsza w Polsce otrzymała certyfikat PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification). Potwierdza on, że drewno i produkty drzewne pochodzą z lasów, w których prowadzone jest trwałe i zrównoważone zagospodarowanie - wyjaśnia Edyta Nowicka Kierownik Zespołu ds. Promocji i Mediów RDLP w Radomiu.