Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Maciej Apostoł              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Jóźwików, Sarbice
Dziś jest: Piątek, 14 maja 2021

Przysucha

Budżet Odrzywołu uchwalony. Jakie inwestycje?

środa, 06 stycznia 2021 15:02 / Autor: Michał Kaczor
Michał Kaczor

Radni gminy Odrzywół przyjęli budżet na 2021 rok. Wydatki na inwestycje to ponad 6 mln zł.

Dużym zastrzykiem finansowym dla gminy będą pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5 mln zł.

Planowane dochody gminy Odrzywół wyniosą 23,25 mln zł, a wydatki 23,12 mln zł. Największą część po stronie wydatków stanowią: polityka rodzinna i socjalna, oświata, gospodarka komunalna i przeciwpożarowa, kultura i sport oraz utrzymanie jednostek typu GOPS, Środowiskowy Dom Samopomocy w Myślakowicach, Dzienny Dom Senior +, Gminny Klub Maluch + i Urząd Gminy.

Na inwestycje gmina wyda ponad 6 mln zł. Największym zadaniem będzie rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej (2,4 mln zł). Pieniądze będą pochodziły z dotacji PROW, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków własnych. W 2021 roku pojawią się także pierwsze wydatki na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Odrzywole. Gmina planuje także kontynuować program budowy dróg – tym razem w Kolonii Myślakowice, a także przeznaczyć pieniądze na instalację ogniw fotowoltaicznych i wymianę pieca grzewczego w Domu Senior +.

Z pieniędzy unijnych pozyskanych przez Lokalną Grupę Działania „Wszyscy Razem” zostanie sfinansowana budowa siłowni zewnętrznej w Wysokinie oraz mini-siłowni w Kolonii Ossie.