Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRYWATKA Z RADIEM PLUS
Marek Sierocki
Patron dnia: św. Stanisław, biskup i męczennik              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Skotniki
Dziś jest: Sobota, 08 maja 2021

Mazowsze

Grypa ptaków. O jakich zasadach powinni pamiętać hodowcy?

wtorek, 13 kwietnia 2021 12:35 / Autor: Magdalena Król
fot. MiKi-STUDIO/pixabay
Magdalena Król

W ostatnich dniach odnotowano kolejne potwierdzone ogniska grypy ptaków na północnym Mazowszu. Hodowcy, właściciele drobiu oraz osoby pracujące na fermach, muszą pamiętać o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków higieny przy obsługiwaniu drobiu.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety do rozprzestrzeniania wirusa przyczynia się również człowiek i dlatego należy pamiętać o podstawowych zasadach postępowania.

- Jedynym z wektorów roznoszenia wirusa może być dzikie ptactwo. Z przykrością stwierdzam, że może to być również człowiek. Robimy wszytsko by nie dopuścić do rozprzestrzeniania się grypy ptaków - mówi Grzegorz Zaborski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu.

Aby uniknąć rozprzestrzeniania się grypy ptaków konieczne jest, aby hodowcy, właściciele drobiu oraz osoby pracujące na fermach drobiu zachowywali szczególną ostrożność i odpowiednie środki higieny oraz bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu.

- Duże fermy stosują bioasekurację profesjonalną. Natomiast w przypadku małych ferm trzeba pamiętać m.in. o utrzymywaniu kur w zamknięciu, nie dopuszczaniu do zbiorników wodnych, o karmieniu zwierząt w pomieszczeniu - dodaje Grzegorz Zaborski.

Zasady bioasekuracji, które określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków:

  • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
  • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
  • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
  • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
  • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Grypa ptaków to zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są wszystkie gatunki drobiu i wiele gatunków ptaków dzikich. Wirus grypy może wywoływać zachorowania i bardzo wysoką śmiertelność u ptactwa domowego. W sytuacji podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu, zgodnie z obowiązującym prawem, należy poinformować odpowiednie osoby: lekarza weterynarii, powiatowego lekarza weterynarii, wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.