Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Beata Okulińska
Patron dnia: św. Łukasz, Ewangelista              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Radom (Św. Łukasza)
Dziś jest: Poniedziałek, 18 października 2021

REGION

MI: S12 z Radomia do Tomaszowa. GDDKiA: problemy z decyzjami środowiskowymi

środa, 13 października 2021 14:57 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Ministerstwo infrastruktury podjęło decyzję o wydłużeniu trasy ekspresowej S12 od węzła Kozenin do węzła Łódź Południe, a GDDKiA pracuje nad decyzją środowiskową dla odcinka Kozenin - Piotrków Trybunalski. W granicach Radomia szlaki komunikacyjne nie będą miały standardu dróg krajowych.

Radom szczepienia

W wyniku decyzji resortu w 2033 roku S12 z Kozenina do Tomaszowa Mazowieckiego ma zostać poprowadzona w kierunku północnym do trasy S8.

Podczas posiedzenia Zespołu Parlamentarnego ds. Budowy Drogi Ekspresowej S12 Jarosław Waszkiewicz, dyrektor Departamentu Dróg Publicznych w ministerstwie infrastruktury podsumował ostatnie działania i poinformował o przedłużeniu drogi ekspresowej S12.

- Mówimy o budowie połączenia Kozenin-Łódź Południe. Jest to odcinek przedłużający planowaną drogę ekspresową S12 w kierunku północnym do połączenia z drogą ekspresową S8. Był to postulat, który pojawiał się podczas rozmów z samorządami i jest to odcinek, który planujemy uzupełnić w najbliższej perspektywie (2030). Droga ekspresowa S12 wydłuży się o kolejne 60 km, jest to projekt, który zostanie przyjęty przez Radę Ministrów w drugiej połowie 2022 roku, w tej chwili podlega konsultacjom społecznym. To jest nowy odcinek, ale w programie zawarte są wszystkie odcinki drogi ekspresowej S12 i one uzyskają dofinansowanie w nowej perspektywie UE - dodał Jarosław Waszkiewicz.

- To znakomita informacja dla układu komunikacyjnego Polski i regionu radomskiego - komentuje poseł Andrzej Kosztowniak, który jest przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Budowy Drogi Ekspresowej S12:

Nadal ogromne problemy z uzyskaniem decyzji środowiskowej ma odcinek Piotrków Trybunalski - granica województwa łódzkiego/mazowieckiego, gdyż Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wymaga niemal całkowitej aktualizacji wniosku złożonego osiem lat temu (2013 r.) z powodu zaskarżenia wydanej w 2016 roku decyzji, protestów środowisk ekologicznych i samorządu Sulejowa. W przyszłym miesiącu cała procedura ma rozpocząć się od nowa i w związku z tym złożenie wniosku o decyzję rozpocznie się nie wcześniej niż w połowie 2023 roku. Największą słabością  procedury budowy dróg - zdaniem Tomasza Żuchowskiego z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - są czas i tryb składania, rozpatrywania i składania odwólań w świetle obowiązujących przepisów środowiskowych.

Jeśli chodzi o odcinek planowanej S12 (granica województwa łódzkiego - węzeł Radom Południe) drogowcy czekają na wydanie decyzji środowiskowej w listopadzie bieżacego roku, po czym rozpocznie się etap opracowywania koncepcji programowej, aby ogłosić przetarg na realizację odcinka w końcówce 2023 roku.

Odcinek Radom – Puławy również przechodził turbulencje z pozyskaniem decyzji środowiskowej, gdyż Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pozostawiła wniosek drogowców bez rozpatrzenia i dlatego został ponownie złożony 11 października z nadzieją, że decyzja zostanie wydana w połowie 2022 roku. W najbardziej optymistycznym wariancie, postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy drogi rozpocznie się jesienią 2024 roku.

Podczas spotkania wójtowie Gozdu i Kowali zabrali głos kierując prośbę o korektę rekomendowanego przez GDDKiA przebiegu S12 w granicach swoich gmin.

Obecny Poseł Konrad Frysztak postulował podniesienie drogi 735 od zjazdu Radom - Północ do granic Radomia, i dalej Żółkiewskiego, Wojska Polskiego do ronda Matki Bożej Fatimskiej do standardu drogi krajowej nr 9. Również Andrzej Kosztowniak przypomniał ponadpartyjne starania i zgodę radomskich polityków na przekwalifikowania dróg tranzytowych w granicach miasta do standardu drogi krajowej. Przedstawiciel resortu infrastruktury,, dyrektor Jarosław Waszkiewicz odpowiadając na postulat radomskich posłów wskazał na celowe koncentrowanie ruchu tranzytowego na drogach ekspresowych i dlatego w żadnym dużym mieście nie przewiduje się dróg o standardziej krajowym. Ponadto, Waszkiewicz uspokoił, że budowany węzeł drogowy na południowej obwodnicy Skaryszewa zostanie skomunikowany nowym łącznikiem z drogą ekspresową S12 i w ten sposób droga krajowa numer 9 zacznie się na węźle Skaryszew i pobiegnie w kierunku południowym.

Poseł Andrzej Kosztowniak nie dając za wygraną podkreślił, że Radomia nie stać na zbudowanie drogi łączącej miasto z węzłem Skaryszew i domagał się od przedstawiciela resortu infrastuktury ponownej analizy zasadności podniesienia standardu dróg dojazdowych do lotniska w Radomiu.

Tomasz Żuchowski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wyraził gotowość dyskusji z władzami Radomia na temat sfinansowania przygotowania studium technicznego ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) , który kosztuje ok. 3-4 milionów złotych.