Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Agnieszka Morawska
Patron dnia: św. Franciszek Ksawery, prezbiter
Dziś jest: Piątek, 03 grudnia 2021

Opoczno

Gmina Szczęśliwych Rodzin w Opocznie

poniedziałek, 18 października 2021 15:46 / Autor: Marcin Prejs
Fot. M. Prejs/Radio Plus Radom
Marcin Prejs

Gmina Opoczno jest jednym z ośmiu samorządach w całej Polsce, w których realizowany jest projekt Gmina Szczęśliwych Rodzin. Dzisiaj w Opocznie przeprowadzone zostały pilotażowe warsztaty w ramach tego projektu.

Dwudniowe warsztaty w ramach projektu Gmina Szczęśliwych Rodzin rozpoczęły się w opoczyńskim domu kultury. Otworzyła je prelekcja wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbary Sochy, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej. Minister przedstawiła w Opocznie projekt Strategii Demograficznej 2040. Zakłada on szereg działań zmierzających do odwrócenia niekorzystnego trendu demograficznego w kraju.

Projekt Gmina Szczęśliwych Rodzin realizowany jest przez Fundację Narodowego Dnia Życia. O jego głównych założeniach mówił w Opocznie prezes Jacek Sapa. Wyjaśnił, że w ramach projektu w pierwszej kolejności badana jest lokalna sytuacja dotycząca rodzin, by potem skutecznie odpowiedzieć na wyzwania. Wszystko po to, by gminy tak kształtowały swoją politykę, aby rodziny żyjące na danym terenie miały poczucie, że mogą tu się rozwijać i być szczęśliwe.

Jacek Sapa wymienia również sześć kluczowych elementów spośród zadań gminy, które mają największy wpływ na życie rodzin. – To podstawy materialne, kultura, edukacja i wychowanie, tożsamość, zdrowie i rekreacja, a także trwałość – wyliczał prezes.

O potrzebie innego spojrzenia na rodzinę, nie tylko przez pryzmat polityki społecznej, mówiła także Dorota Bojemska, przewodnicząca Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Z kolei o korzyściach płynących z realizacji programu Gmina Szczęśliwych Rodzin mówił burmistrz Opoczna Dariusz Kosno. – To jest szansa na to, aby postawić rodzinę w centrum zainteresowania – podkreślał. Wyjaśnił równocześnie, że za pomocą tego programu samorząd będzie chciał wypracować takie działania, które pozwolą zatrzymywać w Opocznie młodych ludzi. A to z kolei współgra z realizacją programu związanego z wykorzystaniem funduszy norweskich, które pozyskała Gmina Opoczno.

Podczas warsztatów wiceminister Barbara Socha oraz wicewojewoda łódzki Krzysztof Ciecióra wręczyli przyznane przez ministra kultury odznaki honorowe Zasłużony dla Kultury Polskiej. Wyróżnienia otrzymało 12 osób.