Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
ALEJA GWIAZD
Mariusz Syta
Patron dnia: święci Andrzej Świerad i Benedykt, pustelnicy
Dziś jest: Sobota, 13 lipca 2024

Opoczno

Zarząd Powiatu Opoczyńskiego z absolutorium

piątek, 14 czerwca 2024 11:37 / Autor: Marcin Prejs
Fot. Marcin Prejs | Radio Plus Radom
Marcin Prejs

O udzielonym absolutorium oraz o planowanym utworzeniu ośrodka interwencji kryzysowej mówiliśmy w kolejnej audycji Powiat Opoczyński na Fali.

Zarząd Powiatu Opoczyńskiego z absolutorium. Powiatowi radni udzielili go jednogłośnie na wczorajszej sesji. – Jest to duży mandat zaufania od rady powiatu do tego, abyśmy cały czas inwestowali, ale przede wszystkim dbali o wszystkie obszary, którymi zajmuje się samorząd powiatowy – mówi starosta Marcin Baranowski. Deklaruje także, że powiat nadal będzie starał się realizować potrzebne dla mieszkańców inwestycje i pozyskiwać pieniądze na kolejne zadania. Te, jak dotychczas, przede wszystkim związane będą ze służbą zdrowia, oświatą oraz drogami.

Starosta poinformował również o podpisanej umowie z wykonawcą na realizację remontu drogi Małe Końskie - Radonia. Prace prowadzone będą na blisko 4-kilometrowym odcinku. Koszt inwestycji wynosi prawie 4 mln zł. W wyniku porozumienia wkład własny poniosą wspólnie: Powiat Opoczyński, Gmina Mniszków oraz Tomaszów Mazowiecki. Zgodnie z planem zadanie powinno zostać wykonane do 29 listopada tego roku.

W audycji Powiat Opoczyński na Fali wicestarosta Maria Barbara Chomicz mówiła także o dwóch projektach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. Pierwszy „Zmieniamy się na lepsze” już jest realizowany. Skierowany jest on do wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych z terenu powiatu opoczyńskiego. Obejmuje: wsparcie psychologiczne, poradnictwo prawne, pedagogiczne i socjalne oraz korepetycje i obóz terapeutyczny dla wychowanków. Wartość projektu to ponad 1,2 mln zł, z czego zdecydowana większość to wsparcie unijne. Projekt będzie realizowany do końca marca 2027 roku. Z kolei do końca maja również 2027 roku PCPR w Opocznie realizować będzie również projekt „Szansa na lepsze jutro”. Tu działania skierowane będą do wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej z terenu powiatu opoczyńskiego oraz do osób i rodzin w kryzysie. Wsparcie obejmować będzie m.in. poradnictwo psychologiczne, szkolenia i warsztaty. – W ramach tego projektu będą prowadzone również korepetycje, obozy terapeutyczne, a nawet będzie można uzyskać prawo jazdy dla pełnoletnich wychowanków z rodzinnej pieczy zastępczej. Natomiast w szczególności cieszy nas utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej – mówi wicestarosta Maria Barbara Chomicz. Wartość projektu to blisko 3,3 mln, z czego ponad 3 mln 130 tys. zł to również wsparcie unijne w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego.

W powiatowej audycji mówiliśmy także o zaplanowanym na 18 czerwca bezpłatnym spotkaniu na temat praw konsumenckich, które rozpocznie się w opoczyńskim starostwie o godzinie 12, oraz zakończeniu roku akademickiego przez słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Opocznie.

Posłuchaj całej audycji Powiat Opoczyński na Fali: