Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: Wszyscy Święci
Dziś jest: Niedziela, 01 listopada 2020

DIECEZJA RADOMSKA

Viventi Caritate dla Fundacji Anny Dymnej “Mimo Wszystko”

niedziela, 18 października 2020 20:17 / Autor: Michał Kaczor
fot. Michał Kaczor/Radio Plus Radom
Michał Kaczor

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” otrzymała nagrodę Viventi Caritate. Uroczyste ogłoszenie laureata odbyło się w radomskiej katedrze w 19. rocznicę tragicznej śmierci biskupa Jana Chrapka.

Ogłoszenie laureata nagrody Viventi Caritate poprzedziła msza święta. 18 października Kościół obchodzi wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty. W tym dniu świętują pracownicy służby zdrowia.

- W tym dniu modlimy się w intencji całej służby zdrowia. Dziękujemy za ofiarną posługę wobec chorych i prosimy, aby święty patron wypraszał całej służbie zdrowia potrzebne łaski do dobrego spełnienia tej misji. Dziękujemy za pracę także naszych księży kapelanów i ich troskę o duszę człowieka za pomoc w tych trudnych doświadczeniach, którymi są choroby, osamotnienie, niekiedy bezradność – mówił biskup Henryk Tomasik.

Biskup Henryk Tomasik przypomniał także, że 18 października 2001 roku tragicznie zmarł biskup Jan Chrapek.

- Pracę duszpasterską charakteryzowało szczególne zatroskanie o ludzi, dzieci potrzebujących pomocy. Praca charytatywna, różne formy organizowania tej pracy to był szczególny znak pracy księdza biskupa – powiedział biskup radomski.

Po mszy świętej nastąpiło ogłoszenie laureata nagrody Viventi Caritate – Żyjącemu Miłością. Otrzymała ją Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Ze względu na pandemię, przedstawiciele fundacji nie mogli osobiście odebrać statuetki. Anna Dymna skierowała list, który odczytał Zbigniew Miazga z Funduszu im. biskupa Jana Chrapka.

Statuetka, którą otrzymuje laureat, to postać wyłaniająca się z otwartego serca, alegoria spalania się biskupa Jana w służbie bliźniemu – rzeźba Sławomira Gęsiaka.

Po odczytaniu listu biskup Henryk Tomasik pogratulował fundacji i podziękował wszystkim zaangażowanym w służbę drugiemu człowiekowi.

Zbigniew Miazga uzasadnił wybór laureata.

- Na dyplomie nagrody Viventi Caritate odczytujemy sentencję biskupa Jana Chrapka: Życie należy przeżywać z pasją wiary i chęcią służenia Chrystusowi w bliźnich. Właśnie tak pojęta służba na rzecz drugiego człowieka, u której podstaw leży odniesienie do ewangelicznego wezwania do miłowania czynem i prawdą, jest podstawowym kryterium do przyznawania nagrody – powiedział Zbigniew Miazga.

Po mszy świętej i wręczeniu nagrody uczestnicy udali się na modlitwę przed kryptę biskupa Jana Chrapka.

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” powstała w 2003 r. Głównym jej celem jest ogólnie pojęta, wielopłaszczyznowa pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym intelektualnie.

Fundacja wybudowała i prowadzi dwa ośrodki terapeutyczno-rehabilitacyjne: „Dolinę Słońca” w podkrakowskich Radwanowicach i Warsztaty Terapii Zajęciowej w nadbałtyckim Lubiatowie. Zajmuje się także wspieraniem leczenia, rehabilitacji oraz edukacji. Do tej pory Fundacja pomogła ponad 30 000 (trzydziestu tysiącom) osób chorych i niepełnosprawnych w całej Polsce. Funkcję prezesa fundacji Anna Dymna pełni społecznie.

Ideą, jaka od początku przyświeca działaniom Fundacji, jest wyrównywanie szans pomiędzy osobami sprawnymi i tymi, które określa się jako niepełnosprawne – wysiłki skupiają się na usuwaniu barier mentalnych, jakie oddzielają ich dwa pozornie odrębne światy. Służą temu m.in. realizowane przez Fundację projekty: Ogólnopolskie Dni Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko”, Festiwal Zaczarowanej Piosenki, „Akademia Odnalezionych Nadziei”, „Indeks Marzeń”, Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych „Albertiana” i kilka innych.