Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Beata Okulińska
Patron dnia: święci męczennicy Andrzej Dung-Lac, prezbiter, i Towarzysze
Dziś jest: Wtorek, 24 listopada 2020

DIECEZJA RADOMSKA

Pogrzeb ks. prof. Jana Szymczyka w Klwowie

czwartek, 19 listopada 2020 15:12 / Autor: Radosław Mizera
foto: ks. Jacek Wieczorek/Radio Plus Radom
Radosław Mizera

Uroczystości pogrzebowe zmarłego w niedzielę ks. prof. Jana Szymczyka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, odbyły się 19 listopada w kościele św. Macieja w Klwowie, w rodzinnej miejscowości zmarłego kapłana diecezji radomskiej. Zmarły był socjologiem, dyrektorem Instytutu Nauk Socjologicznych, kierownikiem Katedry Socjologii Struktur, Procesów Społecznych i Pracy Socjalnej.

Mszy świętej przewodniczył biskup radomski Henryk Tomasik, a homilię wygłosił kolega kursowy zmarłego ks. dr Sławomir Płusa, dyrektor i moderator Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji Świętego Dobrego Łotra w Radomiu, a także duszpasterz wspólnot charyzmatycznych diecezji radomskiej.

- W ostatnim czasie w naszej diecezji żegnamy młodych kapłanów, którzy odchodzą z naszej ludzkiej perspektywy zbyt wcześnie. Nie sposób oprzeć się temu uczuciu, że nasz współbrat ks. Jan odchodzi w 31. roku kapłaństwa i w 57. roku życia, jak drzewo zbyt wcześnie złamane potężną burzą. Z perspektywy dojrzałej wiary jednak szukamy czegoś więcej. I pewnie boli, że to wcześnie oznacza przerwanie pracy naukowej, formacji studentów, zaangażowania księdza Jana w troskę o kulturę, pracę dla Ojczyzny. Za wcześnie, bo jako syn nie pożegna swojej mamy. W te nasze cierpienia, w ten urwany krok w marszu życia jesteśmy zaproszeni, by przyjąć słowa Boga. U niego nie ma za wcześnie, czy za późno. Jego wizytówką jest kairos a nie chronos. Nie liczy się, to co było, lecz co jest w naszych sercach – mówił ks. Sławomir Płusa.

Głos po liturgii zabrał dr Jakub Koper z ministerstwa edukacji i szkolnictwa wyższego. - Ks. Jan odznaczał się wielką siłą ducha. W czasie wykładów zwracał uwagę na konkrety. Z jego zajęć biła troska o studentów – mówił dr Koper.

Ks. prof. Jana pożegnał jego brat Sławomir Szymczyk. - Ty przeszedłeś przez ostatnie drzwi, by spotkać Światłość. Teraz ja razem z naszą mamą i rodziną, muszę odbyć najważniejszą rozmowę, bo ty dotknąłeś wieczności, a my żyjemy z tym co wiąże nas z życiem ziemskim. Twoja pokorna skromność dyscyplinowała braterską dumę. Twoje kapłaństwo zrosło się z miłością do Boga, ludzi i rodziny, gdzie szukałeś siły do pracy - mówił Sławomir Szymczyk.

Prof. Arkadiusz Jabłoński, dziekan wydziału nauk społecznych KUL powiedział, że ks. prof. Szymczykowi bliscy byli dwaj kapłani niezłomni: ks. Jerzy Popiełuszko i ks. Roman Kotlarz. - Tym kapłanom poświęcił swoje referaty, artykuły popularyzując przesłaniem życia i nauczaniem – mówił prof. Jabłoński.

Proboszcz parafii św. Macieja w Klwowie ks. Stanisław Pudzianowski mówił, że każda śmierć jest trudnym doświadczeniem. - Wierzymy, że żyjesz, choć już innym wymiarem, życia wiecznego – powiedział ks. Pudzianowski.

Na koniec bp Henryk Tomasik prosił o dar życia wiecznego ks. prof. Szymczyka. - Prosimy o wielki dar Bożego miłosierdzia dla ks. Jana Szymczyka – powiedział biskup radomski.

Ks. dr hab. Jan Szymczyk zmarł w niedzielę, 15 listopada br. o godz. 4.00 w szpitalu MSWiA w Lublinie. Zmarły kapłan pochodził z Kadzi w parafii św. Macieja Apostoła w Klwowie. Był profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownikiem Katedry Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. św. Jana Pawła II. Miał 57 lat.

Ks. Jan Szymczyk urodził się 19 czerwca 1963 r. w Nowym Mieście nad Pilicą. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp. Edwarda Materskiego 20 maja 1989 roku w katedrze Opieki NMP w Radomiu. Pracował jako wikariusz w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu oraz był duszpasterzem akademickim w Radomiu. Po studiach doktoranckich i obronie doktoratu z zakresu socjologii został zatrudniony w Katedrze Filozofii Społecznej Instytutu Socjologii KUL. Habilitację uzyskał z zakresu socjologii (specjalność: socjologia wartości). W 2007 r. został kierownikiem Katedry Socjologii Ruchów Społecznych, a od czerwca 2008 r. Katedry Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych.

Był członkiem Towarzystwa Naukowego KUL, laureatem wielu nagród, m.in: Fundacji im. Reinholda Schneidera (Hamburg), Fundacji im. Marii Księżopolskiej-Strzeszewskiej, a także trzykrotnie Rektora KUL, w tym I stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe. Otrzymał dyplom uznania przyznany przez Polski Komitet Olimpijski i Polską Akademię Olimpijską za „wysiłek dydaktyczny włożony w krzewienie idei olimpijskiej” (prace licencjackie i magisterskie napisane pod jego kierunkiem zostały nagrodzone przez w/w instytucje). Uczestniczył w wielu konferencjach i sympozjach naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

W 2008 r. został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członka zespołu kierunków studiów społecznych i prawnych Państwowej Komisji Akredytacyjnej (obecnie: Polskiej Komisji Akredytacyjnej). Był członkiem OZ NSZZ "Solidarność" KUL oraz członkiem Rady Regionalnej Sekcji Nauki Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność". Zainicjował, a także by redaktorem naczelnym serii wydawniczej "Studia nad wartościami. Perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych". Współorganizował także międzynarodowe i ogólnopolskie konferencje naukowe z cyklu: „Studia nad wiedzą” oraz był współredaktorem serii wydawniczej pod tym samym tytułem.

W 2016 został powołany przez premier Beatę Szydło w skład Rady Centrum Badania Opinii Społecznej. W 2018 r. na to samo stanowisko, na drugą kadencję, został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Ks. dr hab. Jan Szymczyk był autorem pięciu książek, trzy prace powstały pod jego redakcją. Był również współredaktorem wielu książek i artykułów naukowych. Sam był autorem autorem ponad 80 artykułów naukowych i popularnonaukowych.