Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Sylwia Pysiak
Patron dnia: św. Saba Jerozolimski, prezbiter
Dziś jest: Wtorek, 05 grudnia 2023

DIECEZJA RADOMSKA

Jubileusz bazyliki mniejszej w Radomiu

niedziela, 19 listopada 2023 16:36 / Autor: Monika Nowakowska
foto: MNowakowska/Radio Plus Radom
Monika Nowakowska

Kościół św. Kazimierza na Zamłyniu w Radomiu obchodzi jubileusz 20-lecia ustanowienia bazyliką mniejszą. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił abp Wacław Depo.

Abp Wacław Depo nawiązując do Listu do Tesaloniczan powiedział: – Kiedy bowiem będą mówić: «Pokój i bezpieczeństwo» – tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada. Czy nie dostrzegamy tego w dzisiejszej rzeczywistości świata? Dostrzegamy to, zwłaszcza, że ten świat proponuje nam politykę bez moralności, wolność bez wszystkich zasad i osobistej odpowiedzialności, czyli inaczej mówiąc – bezkarności. Postęp technologiczny i gospodarczy bez oglądania się na konsekwencje w przyszłości, i religią zepchniętą do spraw prywatnych, i wstydliwych, a samo chrześcijaństwo poddane jest nietolerancyjnej presji i prześladowania w świecie na skalę, jak nigdy dotąd nie spotykaną – mówił metropolita częstochowski.

Dalej mówił, że potrzeba nam dzisiaj normalności, która wyraża się w prawdomówności. – Bez wulgaryzmów czy to w życiu osobistym, czy społecznym, czy politycznym. Nam nie potrzeba osądów, bo każdy stanie przed Bogiem, ale nam potrzeba pokoju serca, który może przynieść tylko Chrystus. Dziś już lepiej rozumiemy, że odpowiedzialne myślenie o przyszłości naszych rodzin, dzieci i młodzieży, połączone z poszanowaniem ludzi starszych i ubogich, sprawiedliwość i miłość społeczna, nie mogą być stanami od czasu do czasu. Czyli od czasu zmiany rządu, czy struktur państwowych, ale winny stać się codzienną rzeczywistością. Bo nie jesteśmy sami. Chrystus stanął po stronie człowieka. Dopiero wtedy ta osobista więź z Nim nie będzie dla nas tylko wystrojem świątecznym, ale chrześcijaństwem dni powszednich, z których składa się wieczność – dodał abp Wacław Depo.

Placówka duszpasterska powstała w 3 października 1981 roku i została poświęcona świętemu Kazimierzowi. Fundamenty kościoła zostały poświęcone 13 kwietnia 1982 roku przez bp. Edwarda Materskiego. Budowniczym kościoła i organizatorem parafii został ks. Adam Socha.

Dwadzieścia lat temu na prośbę biskupa radomskiego Zygmunta Zimowskiego Jan Paweł II poprzez dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów obdarzył kościół tytułem bazyliki mniejszej. Uroczyste ogłoszenie tytułu miało miejsce 21 września 2003 roku w obecności kardynała Henryka Gulbinowicza.

- To jest wydarzenie bardzo znaczące, bo przypomina o tym, że nasza świątynia to nie tylko walory estetyczne, ale także walory rozmodlonych, blisko żyjących Pana Boga i Kościoła ludzi. Bazylika podkreśla taką szczególną łączność z następcą św. Piotra, ze Stolicą Apostolską - mówi proboszcz parafii, ks. Jarosław Wojtkun:

 

 - To jest wielki zaszczyt dla nas. Mówię to także w imieniu parafian, bo oni wielokrotnie do tego nawiązują. Oni się czują dumni z tego, że nasza świątynia nosi tytuł bazyliki.Takie echo tej dumy, to jest zapis w kronice parafialnej sprzed 20 lat. Ksiądz infułat Adam Socha zaczyna ten rok 2003 takim wpisem: "Dzielę się radością z moimi parafianami w czasie kolędy, że ks. biskup wówczas, Zygmunt Zimowski podjął decyzję wystąpienia do Stolicy Apostolskiej z prośbą o podniesienie do godności bazyliki tutejszego kościoła parafialnego. To się stało - przypomina.

Arcybiskup Wacław Depo, który w 2003 roku był rektorem Wyższego seminarium Duchownego w Radomiu brał udział w nadaniu tytułu kościołowi na Zamłyniu. Dziś także został gorąco przywitany:

Parafia św. Kazimierza została erygowana przez bp. Edwarda Materskiego 1 lipca 1982 roku. 12 kwietnia 1986 roku rozpoczęto wykopy pod fundamenty. 6 września 1987 roku kardynał Henryk Gulbinowicz dokonał wmurowania aktu erekcyjnego i kamienia węgielnego z podziemi bazyliki św. Piotra z Watykanu i pobłogosławionego przez Jana Pawła II.

Uroczystej konsekracji dokonał kardynał Józef Glemp 18 września 1994 roku.

A. Kosztowniak pod info