Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Sylwia Pysiak
Patron dnia: święci męczennicy Gerwazy i Protazy
Dziś jest: Środa, 19 czerwca 2024

Radomskie

W Pionkach ma powstać Centrum Zdrowia 75+

środa, 20 marca 2024 11:45 / Autor: Monika Nowakowska
foto: Starostwo Powiatowe w Radomiu
Monika Nowakowska

Są kolejne pomysły na wykorzystanie dawnych budynków szpitalnych w Pionkach. Starosta radomski chce stworzyć tam Centrum Zdrowia 75+. Przypomina, że powstanie takiego miejsca umożliwia nowa Ustawa o szczególnej opiece geriatrycznej, która określa i wprowadza nowe formy opieki zdrowotnej nad osobami, które ukończyły 75. rok życia.

 

Ustawa przewiduje utworzenie Centrów Zdrowia 75 + m.in. w ramach już istniejących podmiotów leczniczych. Starosta chce wykorzystać do tego celu istniejące w ramach szpitala powiatowego w Pionkach budynki przy ul. Sienkiewicza 29.

– Chcemy, aby takie Centrum Zdrowia 75 + powstało właśnie tutaj. W dniu 5 marca zgłosiliśmy wojewodzie mazowieckiemu gotowość do utworzenia takiej placówki w ramach szpitala w Pionkach z wykorzystaniem istniejących budynków przy ul. Sienkiewicza 29. Zadeklarowaliśmy udział w tym programie, ponieważ w naszym powiecie jest 9 tys. 168 osób w wieku 75 lat i powyżej. Będzie to możliwe kiedy zostanie uruchomiony Fundusz Medyczny, z którego można pozyskać na ten cel do 5 milionów złotych – mówi starosta Waldemar Trelka:

W Centrum Zdrowia 75+ mają być udzielane ambulatoryjne świadczenia zdrowotne z zakresu: geriatrii, fizjoterapii, opieki psychiatrycznej ze strony psychologa, porady dietetyka, terapia zajęciowa czy edukacja zdrowotna. Centrum ma prowadzić poradnię konsultacyjną, dzienny ośrodek opieki geriatrycznej, geriatryczny zespół opieki domowej, zespół koordynatorów opieki geriatrycznej oraz zespół edukatorów zdrowotnych. Dyrektor szpitala w Pionkach Bernarda Dudek mówi, że powstanie takiego miejsca jest bardzo potrzebne:

Ewentualne środki na dofinansowanie budowy, modernizacji, przebudowy lub doposażenia takiego centrum mają pochodzić z Funduszu Medycznego, którego dysponentem ma być minister zdrowia za pośrednictwem wojewody.

Kolejną propozycją władz powiatu na wykorzystanie budynku poszpitalnego przy ulicy Harcerskiej jest stworzenie tam drugiego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego.

– Jeden ZOL posiadamy już w strukturach szpitala, przypomnę, że jeszcze pięć lat temu był on wykorzystywany w 70 procentach, bo 20 łóżek było poza kontraktem. Natychmiast jak przejęliśmy władzę, zakontraktowaliśmy 100 procent miejsc, czyli 90 łóżek, ale to i tak zbyt mało w stosunku do potrzeb. Zwykle na pobyt w ZOL-u czeka się pół roku. Właśnie dlatego chcemy uruchomić drugi ZOL na kolejne 37 łóżek w budynku przy ul. Harcerskiej – wyjaśnia starosta Trelka:

Koszt dostosowania i wyposażenia budynku to około 20 mln złotych, szpital posiada pieniądze na wkład własny do tego projektu, pozytywną opinię o celowości inwestycji. Sam budynek jest przygotowany pod względem technicznym do rozpoczęcia prac. Większość środków ma być pozyskana z Funduszu Medycznego ministra zdrowia, na którego uruchomienie czekają samorządowcy w całej Polsce.

– Szpital posiada środki własne na poczet realizacji tej inwestycji, pochodzące z darowizny osoby fizycznej w wysokości 730 tysięcy złotych, a w chwili uruchomienia konkursu, darczyńca zadeklarował kolejną wpłatę na podobnym poziomie – dodała dyrektor Bernarda Dudek:

– Pamiętajmy o tym, że ZOL szpitala w Pionkach zaczynał od 27 łóżek przy ul. Jordanowskiej, a zbudowanie i uruchomienie ZOL-u przy ulicy Niepodległości było wielką zasługą obecnego pana starosty. Kolejne blisko 40 łóżek będzie stanowiło duże wsparcie dla osób, które oczekują na miejsce na takim oddziale – przypomniał radny Zbigniew Dziubasik:

– Pięć lat temu dzięki zmianie władzy w powiecie oraz nowej pani dyrektor pionkowianie otrzymali zupełnie nową jakość w opiece medycznej. Wiarygodność i skuteczność działania to hasło, którym można chyba najlepiej podsumować to, co wydarzyło się w powiatowej służbie zdrowia w Pionkach – dodał Tomasz Łyżwa.