Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Kazimierz Królewicz
Dziś jest: Czwartek, 04 marca 2021
×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 208.

REGION

Naukowcy i samorządowcy o partycypacji w Zakrzewie

piątek, 29 maj 2015 08:09 / Autor:
W środę 10 czerwca do Zakrzewa przyjadą cenieni naukowcy i samorządowcy. W Gminnym Centrum Informacji Edukacji i Kultury odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa "Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym - aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne".

Słowo "partycypacja" nie należy do najłatwiejszych, a chodzi tak naprawdę o uczestnictwo. Podczas konferencji będą podejmowane tematy zaangażowania mieszkańców w życie ich samorządów, możliwości i form tego zaangażowania, czy aktywności społecznej. Mowa tu o rzadszych referendach lokalnych ale i coraz bardziej popularnych budżetach obywatelskich. Z partycypacją w samorządzie mamy zatem do czynienia częściej niż by się wydawało. Konferencja będzie składała się z czterech paneli. Wśród uczestników spotkania są ludzie nauki i samorządu. O konferencji w Zakrzewie rozmawialiśmy z członkami komitetu organizacyjnego: Pawłem Świtalem z Katedry Prawa UTH w Radomiu oraz ks. Wojciechem Wojtyłą z Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Konferencję "Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym - aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne" organizują: Katedra Prawa Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Katedra Prawa Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Katedra Prawa i Nauki o Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, oraz Studenckie Koło Naukowe Administratywistów Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Patronem medialnym konferencji jest Radio Plus Radom. Szczegóły można znaleźć tu.

 

PROGRAM KONFERENCJI

10: 00 Inauguracja konferencji

 Dyrektor Centrum Edukacji, Kultury i Informacji w Zakrzewie mgr Zofia Maj

Wójt Gminy Zakrzew mgr inż. Sławomir Białkowski

Przedstawiciele Władz Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Członkowie Komitetu Honorowego konferencji

 

SESJA PLENARNA 10:20 – 12:40

Moderator: dr hab. Sławomir Patyra, prof. UTH

 Dr hab. Sławomir Fundowicz prof. KUL (KUL) – Samorząd terytorialny: między wspólnotą samorządową a społeczeństwem obywatelskim

Mgr Małgorzata Woźniak, dr Marcin Bąkiewicz (Sejm RP) – Partycypacja społeczna w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego

Dr Karol Dąbrowski (UMCS) – Partycypacja społeczna: możliwości rozszerzenia mechanizmów bezpośredniego współdecydowania przez obywateli w sprawach państwa

Dr Ryszard Kozioł (UP KEN Kraków) – Budżet obywatelski jako zaawansowana forma partycypacji publicznej w samorządzie terytorialnym – przykład Krakowa

Prof. zw. dr hab. Katarzyna Głąbicka – Auleytner (UTH Radom) – Mechanizm Finansowy EOG jako instrument wspierający partycypację społeczną

Dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ (UZ) – Samoopodatkowanie mieszkańców gminy jako przejaw ich bezpośredniej partycypacji w kreowaniu dochodów budżetowych

Dr Anna Świrska (UPH Siedlce) – Fundusz sołecki jako narzędzie partycypacji społecznej w gminach wiejskich

Robert Fiałek (Stowarzyszenie Demokracja Bezpośrednia) – Obywatel u steru władzy – czego możemy nauczyć się od Szwajcarów?

 Dyskusja

Przerwa kawowa 12:40 -13:00

 Debata samorządowców 13:00 -14:00

Moderator: dr Ewa Markowska – Bzducha (UTH Radom)

Dr Jolanta Borek – Radna Gminy Iłża

Dr Bartłomiej Dorywalski - Komisja Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Mgr inż. Bogusława Jaworska - Burmistrz Zwolenia

Dr Tomasz Śmietanka - Burmistrz Kozienic

Dyskusjapracowników naukowych, samorządowców, zaproszonych gości

 Lunch 14:10 -14:40

 Panel I 14:40 – 17:00      

   Moderator: dr Monika Żuchowska – Grzywacz (UTH Radom)

Dr Wojciech Wojtyła (Kuria Radomska)  - Od uczestnictwa do społeczeństwa obywatelskiego. Namysł filozoficzny

Dr Mirosława Pytlewska – Smółka (Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie) – Rola konsultacji jako partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym – aspekty prawne

Dr Maria Gagacka (UTH Radom) -  Standaryzacja współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi

Dr Mateusz Pszczyński (UO) – Partycypacja obywateli w procesach rewitalizacyjnych. Aspekty administracyjnoprawne

Dr Jolanta Markwart (UTH Radom) – Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny

Mgr Szymon Psonka (KUL) – Referendum lokalne  w przedmiocie  odwołania wójta/burmistrza/prezydenta miasta jako przykład partycypacji społecznej w administracji publicznej

Mgr Paweł Śwital (UTH Radom, KUL) - Udział obywateli w posiedzeniach organów stanowiących samorządu terytorialnego

Mgr Kinga Sulejman (URz) – Wpływ mechanizmu kwotowego na poziom partycypacji kobiet w demokracji przedstawicielskiej na szczeblu lokalnym. Przykład województwa małopolskiego

Mgr Paulina Pawlak (UAM Poznań) – Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym poprzez wolontariat – wybrane zagadnienia

Mgr Kinga Karaś (UŚ) – Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym – porównanie uregulowań z francuskim systemem prawnym

Paulina Jabłońska (UTH Radom) – Udział mieszkańców w procedurze zmiany granic gminy

Beata Walczyna (UW) – Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym – ocena praktycznego funkcjonowania zasady

 Dyskusja

 Panel II 14:40 – 17:00

Moderator: dr Anna Dąbrowska (UTH Radom)

 Dr Zbigniew Markwart (UTH Radom) - Wprowadzenie samorządu terytorialnego w Królestwie Polskim jako forma partycypacji społecznej w poglądach realistów

Dr Anna Haładyj (KUL) - Funkcje udziału społeczeństwa w ochronie środowiska

Dr Iwona Warchoł (UTH Radom) - Prawnie zagwarantowana wyłączność stowarzyszeń w przedstawianiu kandydatów na radnych i wójtów gwarancją zwiększenia partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym.

Dr Tomasz Dąbrowski (EUIE w Warszawie) - Partycypacja społeczna w działaniach administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego

Mgr Łukasz Brodziak (UW) - Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w polskim systemie prawnym

Mgr Kazimierz Pawlik (UKSW) – Prawne gwarancje jawności jako warunek skutecznej partycypacji społecznej w działalności samorządu terytorialnego

Mgr Wioleta Podsiadło (UJ) - Legitymacja skargowa organizacji społecznej

Mgr Łukasz Stelmaszczyk (UŁ) - Udział społeczeństwa w procesie inwestycyjnym organizowanym przez samorząd terytorialny

Mgr Żaneta Rzepczyk (UAM Poznań) - Lokalna demokracja bezpośrednia na przykładzie jarocińskiego referendum

Edyta Biardzka (UPH Siedlce) - Partycypacja społeczna jako element good governance. Aspekty społeczno – prawne

Sebastian Nalazek (UMW Olsztyn) - Prawne aspekty partycypacji obywateli w jednostkach pomocniczych gmin

Adrian Misiejko (KUL) - Wykorzystanie przez gminę narzędzi partycypacyjnych w realizacji zadania zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego na przykładzie Lublina

 Dyskusja

 Podsumowanie obrad ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL

 Zakończenie konferencji