Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: św. Jan I, papież i męczennik
Dziś jest: Środa, 18 maja 2022

DIECEZJA RADOMSKA

Wszystkie "Kościoły Radomia" na kartach albumu

piątek, 21 czerwca 2019 13:46 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Historię powstawania i aktualny stan wszystkich 38 radomskich świątyń oraz seminarium duchownego prezentuje album "Kościoły Radomia", który ukazał się na rynku wydawniczym. Publikacja liczy ponad 260 stron i prezentuje kościoły w kluczu chronologicznym, według czasu ich budowy.

Atutem albumu są zdjęcia kościołów wykonane za pomocą drona. Dotyczy to katedry, klasztoru bernardynów, bazyliki św. Kazimierza, kościoła Najświętszego Serca Jezusowego czy Matki Bożej Królowej Świata.

Ciekawostką jest fakt, że w okresie międzywojennym w 60-tysięcznym Radomiu były zaledwie 3 kościoły parafialne: św. Jana, Opieki Najświętszej Maryi Panny i Najświętszego Serca Jezusowego. Po drugiej wojnie światowej było już 10 kościołów, w tym jeden ewangelicki, a dwa inne były w budowie: na Borkach i Glinicach. Do trzech świątyń parafialnych dołączyły dwie kolejne wspólnoty: św. Teresy i Opieki Świętego Józefa. Dzisiaj w 210-tysięcznym mieście znajduje się 38 kościołów, w tym również jeden prawosławny.

Pomysłodawcą wydania publikacji jest ks. Edward Poniewierski, kanclerz kurii diecezjalnej w Radomiu. Przyznał, że album "Kościoły Radomia" czerpie swoją inspirację z zamysłu bł. ks. Stefana Grelewskiego, który w 1932 r. wydał pierwszy „Album Kościołów Radomskich” ukazujący sześć świątyń. Po latach, kiedy miasto się rozbudowywało, powstawały nowe osiedla, była też potrzeba tworzenia nowych kościołów. W związku z tym w 2006 r. z inicjatywy ks. Poniewierskiego, ówczesnego proboszcza parafii katedralnej został przygotowany album „Kościoły Radomia”, w którym ukazano wszystkie świątynie i kaplice, i te z wieków minionych, i te współczesne, które służą mieszkańcom Radomia, jako miejsce spotkań ze Zbawicielem. W 2019 r. zainicjowano powstanie drugiego wydania tego albumu.

- Kościoły są świadectwem religijnych przekonań ludzi, którzy je wznoszą. Pomagają człowiekowi rozwijać osobową więź z Bogiem, ale także z pokoleniami, które świątynię budowały i o nią się troszczyły - pisze we wstępie ks. Edward Poniewierski. Album został zadedykowany biskupom: Henrykowi Tomasikowi i Adamowi Odzimkowi z racji 50-lecia święceń kapłańskich.

Część historyczną dotyczącą dziejów Kościoła na ziemi radomskiej aż do minionego roku, ukazującą trud ewangelizacyjny i rozwój życia religijnego miasta i regionu, opracował ks. Albert Warso. Opisy poszczególnych kościołów, to efekt pracy ks. Michała Krawczyka. Zdjęcia do albumu wykonał Wojciech Stan.

Album jest dostępny, podobnie jak i inne opracowania dotyczące Kościoła Radomskiego, w Księgarni Św. Kazimierza przy Kurii Diecezjalnej w Radomiu (ul. Malczewskiego 1).