Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Patron dnia: św. Alojzy Gonzaga, zakonnik              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Szydłowiec, Wysoka
Dziś jest: Poniedziałek, 21 czerwca 2021

DIECEZJA RADOMSKA

Ostra Brama: Uroczystości nadania sztandaru z udziałem ministra Jana Józefa Kasprzyka

niedziela, 06 czerwca 2021 11:23 / Autor: Elżbieta Warchoł
za: Fb Bazylika MBO w Skarżysku - Kamiennej
Elżbieta Warchoł

Uroczystość nadania sztandaru Stowarzyszeniu Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Świętokrzyskiego oraz uhonorowanie medalami osób zasłużonych dla upamiętniania ofiar komunistycznych represji w regionie świętokrzyskim odbyła się w niedzielę, 6 czerwca w Bazylice M. B. Ostrobramskiej w Skarżysku- Kamiennej. Sztandar przekazał minister Jan Józef Kasprzyk Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Liturgii przewodniczył ks. prał. Jerzy Karbownik, kustosz Sanktuarium M. B. Miłosierdzia w Skarżysku – Kamiennej. Na uroczystości przybyli między innymi ks. Marek Tomaszewski członek opozycji antykomunistycznej, senator Krzysztof Słoń, poseł Agata Wojtyszek, wicewojewoda Rafał Nowak, naczelnik IPN w Kielcach Dorota Koczwańska- Kalita oraz starosta skarżyski Artur Berus.

Poświęcenia sztandaru dokonał ks. Jerzy Karbownik, potem akt Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o nadaniu sztandaru odczytał płk. Mariusz Tomalski:

Następnie minister Jan Józef Kasprzyk przekazał sztandar prezesowi Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Świętokrzyskiego Jerzemu Stopie. Po przekazaniu sztandaru minister Jan Józef Kasprzyk powiedział:

W homilii podczas Mszy św. w intencji Ojczyzny oraz osób represjonowanych w stanie wojennym ks. Marek Tomaszewski powiedział:

Po Mszy świętej osoby szczególnie zasłużone dla upamiętniania ofiar komunistycznych represji w regionie świętokrzyskim zostały uhonorowane medalami „Pro Bono Poloniae” i „Pro Patria”. Akt nadania medali odczytał płk. Mariusz Tomalski i Jerzy Stopa:

Na zakończenie wizyty w Skarżysku-Kamiennej Szef UdSKiOR złożył kwiaty przed tablicami obrońców Ojczyzny znajdującymi się na tzw. ścianie pamięci bazyliki oraz nawiedził kaplicę Matki Bożej Ostrobramskiej.

Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Świętokrzyskiego to organizacja powołana w 2001 roku w Skarżysku-Kamiennej, najstarsza organizacja zrzeszająca byłych działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych regionu świętokrzyskiego.