Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Wojtek Sałek, Magda Gliszczyńska
Patron dnia: św. Robert Bellarmin, biskup i doktor Kościoła              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Świerże Górne
Dziś jest: Piątek, 17 września 2021

DIECEZJA RADOMSKA

W Radomiu rozpoczęło się Sympozjum Biblistów Polskich

wtorek, 14 września 2021 08:27 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Na temat inspiracji biblijnych w nauczaniu i pasterskiej służbie kard. Stefana Wyszyńskiego, dyskutują uczestnicy 58. Sympozjum Biblistów Polskich, które rozpoczęło się w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.

Radom szczepienia

Mszy świętej przewodniczył biskup radomski Marek Solarczyk. - Stając we wspólnocie miłośników Bożego Słowa, uświadamiany sobie tajemnicę słowa Bożego, aby człowiek z nadzieją i ufnością chciał wypełnić swoje życie. To jest wyjątkowy dar i posługa, którą wy niesiecie we wspólnocie Kościoła. To jest wyjątkowa tajemnica, która wykracza daleko poza refleksje językowe, poza to wszystko co płynie z wielkiego bogactwa, które wy niesiecie, jeśli chodzi o znajomość tekstu, bo to jest tajemnica Boga i jego życia – mówił ksiądz biskup Marek Solarczyk.

- Módlmy się, by to wszystko, co jest wpisane w trwanie sympozjum, umocniło troskę o to, by przybliżać i wyjaśniać, aby ludzka gotowość serca spotkała się z tym wszystkim, co Bóg chce objawić. Módlmy się, by w tym wypełniło się dzieło Bożego życia, by Bóg poprzez słowo pisane, objawione, przekazywane, ale i słowo życia Chrystusa pośród nas, w nas i przez nas dopełniło dzieła swojej miłości – modlił się dalej biskup Marek.

W trakcie pierwszej sesji wystąpią: ks. prof. Henryk Witczyk z referatem "Inspiracje biblijne w nauczaniu i pasterskiej służbie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia" oraz ks. prof. Waldemar Chrostowski powie o Błogosławionym Kardynale Stefanie Wyszyńskim jako promotorze Biblii i studiów biblijnych. W drugiej części sesji wystąpią: ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk. Sympozjum potrwa do środy, 15 września.