Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Wojtek Sałek, Magda Gliszczyńska
Patron dnia: św. Robert Bellarmin, biskup i doktor Kościoła              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Świerże Górne
Dziś jest: Piątek, 17 września 2021

DIECEZJA RADOMSKA

Ważne pytania z Sympozjum Biblistów Polskich

wtorek, 14 września 2021 13:39 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Czy nie można uważać kard. Wyszyńskiego za patrona heroicznej obrony wiary w Boga? - pytał ks. prof. Henryk Witczyk z KUL, który uczestniczy w 58. Sympozjum Biblistów Polskich. Spotkanie odbywa się w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.

W trakcie pierwszej sesji wystąpili: ks. prof. Henryk Witczyk z referatem "Inspiracje biblijne w nauczaniu i pasterskiej służbie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia" oraz ks. prof. Waldemar Chrostowski powie o Błogosławionym Kardynale Stefanie Wyszyńskim jako promotorze Biblii i studiów biblijnych.

W swoim wystąpieniu ks. prof. Witczyk pytał, czy nie można uważać kard. Wyszyńskiego za patrona heroicznej obrony wiary w Boga, dzisiaj tak brutalnej deptanej? - Czy nie można go również uważać za patrona ofiarnej miłości do Kościoła i do drugiego człowieka? Czy błogosławiony nie może być orędownikiem kapłanów oraz ludzi niezłomnych, broniących wolności i godności człowieka, dziecka Bożego? Niech te pytania nam dzisiaj towarzyszą. Zaiste Chrystus obecny w Ewangelii był jego Biblioteką. Od Chrystusa poznawał Boga jako Ojca, Chrystusa jako wieczystego kapłana i Maryję jako Jego Matkę. Odkrywał wielkość człowieka jako dziecka Bożego. - mówił prelegent.

- Ma rację papież Benedykt XVI, że powinniśmy odczytywać w Piśmie Świętym myśl Chrystusa, uczyć się myśleć razem z Chrystusem, myśleć zgodnie z Chrystusem, i dzięki temu mieć uczucia Chrystusa oraz umieć przekazywać innym myśl Chrystusa i uczucia Chrystusa. Według wzoru najlepszych interpretatorów Pisma Świętego czynił to bł. Stefan Wyszyński - mówił ks. prof. Witczyk.

W pierwszej części sesji wystąpił również ks. prof. Waldemar Chrostowski z UKSW w Warszawie, który mówił o błogosławionym kardynale Stefanie Wyszyńskim jako promotorze Biblii i studiów biblijnych. - W 1954 władze komunistyczne zlikwidowały wydziały teologiczne na UJK i UW a w ich miejsce utworzono Akademię Teologii Katolickiej i Chrześcijańską Akademię Teologiczną. ATK utworzono decyzją władz komunistycznych. Nie było aprobaty Stolicy Apostolskiej. Pojawiło się pytanie o stosunek metropolity warszawskiego do ATK. Traktował on uczelnię jako wydział teologiczny UW. Pozwolił na kompletowanie składu profesorskiego. Dzięki tej decyzji ATK zyskała z biegiem czasu status kościelny a później powstał UKSW. To były dalekowzroczne działania kard. Wyszyńskiego – powiedział ks. Chrostowski.

Ks. Chrostowski przytoczył też mało znany fakt z życia Prymasa Tysiąclecia. - Kard. Wyszyński miał brewiarz w języku łacińskim. Była w nim długa kartka z nazwiskami księży diecezji warszawskiej i gnieźnieńskiej, którzy opuścili szeregi kapłańskie, a ksiądz Wyszyński codziennie się za nich modlił – mówił ks. prof. Chrostowski.

W trakcie trwania sympozjum przed seminarium została ustawiona wystawa IPN „Ksiądz musi zaprzestać” przybliżająca życie i działalność sługi Bożego ks. Romana Kotlarza. Proces beatyfikacyjny tego męczennika robotniczego protestu z 1976 roku prowadzi diecezja radomska. Dzięki życzliwości radomskiej delegatury IPN uczestnicy sympozjum otrzymają książki o ks. Kotlarzu.

58. Sympozjum Biblistów Polskich potrwa do jutra, 15 września.