Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
SEDNO SPRAWY
Patron dnia: św. Bernardyn ze Sieny, prezbiter
Dziś jest: Piątek, 20 maja 2022

KULTURA

Kolejna edycja Nagrody im. św. Kazimierza

środa, 26 stycznia 2022 15:44 / Autor: Monika Nowakowska
foto: RMizera/Radio Plus Radom
Monika Nowakowska

Można zgłaszać kandydatów do XIV edycji Nagrody im. św. Kazimierza przyznawanej co roku podczas Kazików, czyli obchodów święta ku czci patrona Radomia - św. Kazimierza.

Nagrodę im. św. Kazimierza mogą otrzymać osoby, stowarzyszenia lub organizacje, które wykazały się w roku poprzednim, czyli 2021, wybitnymi dokonaniami w dziedzinie popularyzacji historii i tradycji Radomia oraz dziedzictwa kulturowego naszego miasta.

Warto podkreślić, że komisja konkursowa szczególną uwagę zwraca na to, czy wskazane we wniosku działania i osiągnięcia kandydata dotyczą konkretnie minionego roku oraz jaka była liczba odbiorców podjętych przez niego inicjatyw.

Kandydatów zgłaszać mogą instytucje kultury, szkoły artystyczne i inne podmioty działające na rzecz kultury.

 

Dotychczas nagrodę otrzymali:

- Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia (2009)

- Społeczny Komitet Ratowania Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego (2010)

- Przemysław Bednarczyk (2011)

- Renata Metzger i Mirosław Mazurkiewicz (2012)

- dr hab. Sebastian Piątkowski (2013)

- Bractwo Kurkowe św. Sebastiana (2014)

- Katarzyna Posiadała (2015)

- Marcin Kępa (2016)

- ks. Edward Poniewierski (2017)

- dr Adam Benon Duszyk (2018)

- Klasztor oo. Bernardynów w Radomiu (2019)

- Fundacja „Ars Antiqua Radomiensis” (2020)

- Wiesław Marek Kowalik (2021)

 

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą tylko na właściwym wniosku, który można pobrać ze strony internetowej www.resursa.radom.pl.

Termin przyjmowania wniosków upływa15 lutego 2022 r. Formularze dostarczone po tym dniu nie będą rozpatrywane.

Wypełnione dokumenty można przynosić osobiście do sekretariatu Resursy lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla).

Wręczenie Nagrody im. św. Kazimierza odbędzie się podczas tegorocznych „Kazików”, które odbędą się w pierwszym tygodniu marca.