Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Beata Okulińska
Patron dnia: św. Klemens I, papież i męczennik
Dziś jest: Poniedziałek, 23 listopada 2020

REGION

Przedsiębiorcy ratują miejsca pracy

wtorek, 07 kwietnia 2020 09:30 / Autor: Jakub Szczechowski
foto:pixabay/cegoh
Jakub Szczechowski

 Do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wpłynęło już 186 wniosków od pracodawców o pomoc w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu mają zostać utrzymane miejsca pracy dla 13,5 tys. pracowników.

Pomoc przedsiębiorcom, którzy odnotowali spadek obrotów w związku z pandemią koronawirusa, możliwa jest dzięki specustawie. Pracodawca może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju do 1533 zł, a jeśli obniżył wymiar czasu pracy – do 2452 zł. - Do tej pory pracodawcy wystąpili o dofinansowanie utrzymania miejsc pracy dla 13,5 tys. pracowników. 70 wniosków dotyczy przestoju ekonomicznego i obejmuje 3 385 zatrudnionych, z kolei 116 – obniżonego wymiaru czasu pracy i dotyczy ponad 10 tys. pracowników. Pracodawcy mogą składać dwa wnioski równocześnie - mówi Marta Milewska, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego.

Należy dodać, że dofinansowanie mogą otrzymać tylko pracodawcy, którzy nie zalegają z należnościami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego (do końca III kw. 2019 r.). Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z pomocy będą zobowiązani do utrzymania miejsc pracy przez okres pobierania świadczeń oraz równy temu okresowi po zakończeniu wsparcia. Chodzi o pracodawców, którzy nie są zagrożeni niewypłacalnością.

– Naszym priorytetem jest sprawna obsługa przedsiębiorców w tym kryzysowym czasie. Na naszej stronie wupwarszawa.praca.gov.pl są zamieszczone zbiory informacji, które pomogą pracodawcom przejść procedurę ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników i ochronę miejsc pracy. Uruchomiliśmy również specjalną infolinię 22 578 45 80 oraz specjalny adres mailowy , gdzie pracownicy urzędu odpowiadają na pytania pracodawców – mówi Tomasz Sieradz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

Przypomnijmy, że w związku ze spadkiem obrotów w wyniku epidemii pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20 proc., nie więcej jednak niż do pół etatu. Wynagrodzenie nie może być też niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wówczas Fundusz dofinansuje maksymalnie do wysokości 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 2452 zł.