Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Beata Okulińska
Patron dnia: św. Klemens I, papież i męczennik
Dziś jest: Poniedziałek, 23 listopada 2020

Opoczno

Łódzkie: Pieniądze dla DPS-ów

środa, 09 września 2020 15:16 / Autor: Marcin Prejs
fot. Adam Staśkiewicz/Lodzkie.pl
Marcin Prejs

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zostały podpisane umowy dotyczące wsparcia dla domów pomocy społecznej w ramach programu „Łódzkie Pomaga”. Pieniądze trafią także do opoczyńskich placówek.

„Łódzkie Pomaga” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wniosek złożony przez Województwo Łódzkie za pośrednictwem Regionalnego Centrum Polityki Społecznej został wybrany do dofinansowania w naborze ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zorganizowanym w trybie nadzwyczajnym. Kwota wsparcia dla województwa to ponad 24,5 mln zł.

Głównym celem projektu jest zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa epidemicznego podopiecznych i kadry domów pomocy społecznej, zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w instytucjach opiekuńczych oraz łagodzenie skutków epidemii koronawirusa w grupach dużego ryzyka.

Wsparcie skierowane jest do podmiotów prowadzących na terenie województwa łódzkiego domy pomocy społecznej. O pieniądze mogły występować lokalne samorządy - powiaty i miasta, oraz podmioty niepubliczne - stowarzyszenia, fundacje, kościelne osoby prawne, spółki i przedsiębiorcy.

Projekt jest realizowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - jednostkę samorządu województwa. Wnioski w naborze ogłoszonym przez RCPS złożyły 33 podmioty prowadzące w sumie 61 domów pomocy społecznej - 20 samorządów i 13 podmiotów niepublicznych. Wnioski opiewały na ponad 20 milionów złotych. Pieniądze otrzymali wszyscy, którzy wystąpili o wsparcie. Na pozostałą kwotę - ponad 4 mln zł, zostanie ogłoszony nabór uzupełniający.

Najwięcej - prawie 5,8 mln zł, otrzymały władze Łodzi, które prowadzą 13 domów pomocy społecznej. Kolejne wnioski z najwyższą kwotą zostały złożone przez: powiat sieradzki - 1,8 mln zł dla 2 DPS, powiat pabianicki - 1,5 mln zł dla 2 DPS oraz powiat kutnowski - 1,2 mln zł dla 5 domów pomocy społecznej.

Wsparcie otrzymają także domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie powiatu opoczyńskiego. Jak informuje Katarzyna Szymczyk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie łącznie dla DPS-u w Drzewicy i DPS-u w Niemojowicach udało się pozyskać 533 tys. 925 zł.

Symboliczy czek na wsparcie DPS-ów odebrali w Łodzki starosta Marcin Baranowski I wicestarosta Maria Barbara Chomicz.

– To pracownicy domów pomocy społecznej będą korzystać z możliwości finansowych, jakie daje program „Łódzkie Pomaga” – podkreślił Zbigniew Ziemba, wicemarszałek województwa łódzkiego. – W skali naszego regionu te możliwości będą dotyczyły sześćdziesięciu domów pomocy społecznej. To wielkie dzieło, które będziemy mogli wspólnie realizować dzięki przychylności Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dzięki inicjatywie samorządu województwa łódzkiego oraz możliwościom funduszy europejskich.