Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Sylwia Pysiak
Patron dnia: święci męczennicy Gerwazy i Protazy
Dziś jest: Środa, 19 czerwca 2024

DIECEZJA RADOMSKA

Bp Turzyński: Bądźcie świadkami Chrystusa

sobota, 18 maj 2024 16:03 / Autor: ks. Stanisław Piekielnik
Foto: ks. Stanisław Piekielnik / Radio Plus Radom
ks. Stanisław Piekielnik

W sobotę, 18 maja, Biskup Piotr Turzyński udzielił święceń diakonatu trzem klerykom Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Uroczystości odbyły się w radomskiej katedrze pw. Opieki NMP.

Święcenia diakonatu przyjęli:

- Adrian Czajkowski z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie

- Radosław Rojek z parafii pw. św. Łukasza Ewangelisty w Radomiu

- Kamil Stachuczy z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Krynkach

 

Eucharystii przewodniczył i homilie wygłosił bp Piotr Turzyński, bikup pomocniczy. W homilii nawiązał do fragmentu z 21 rozdziału Ewangelii wg św. Jana:

- Apostołowie okazują posłuszeństwo. Najpierw posłuchali słów Jezusa Chrystusa przekazanych przez Marię Magdalenę: wracają do Galilei, do miejsca gdzie rodziło się ich powołanie. A potem drugi raz: na polecenie Jezusa zarzucają sieć. To posłuszeństwo przynosi owoce: wyciągają sieć pełną ryb, otworzyły się im oczy i poznali, że to Chrystus. Za chwilę trzej nasi bracia będą ślubować posłuszeństwo Kościołowi – to jest posłuszeństwo Chrystusowi. Chodzi o to by zostawić to swoje własne „ja”, swoje własne plany. Aby nie być egoistą, ale służyć planom Boga, planom Miłości, zbawienia wszystkich ludzi. Modlimy się za naszych braci, aby to ślubowanie posłuszeństwa zawsze zostało w ich życiu wypełnione i by oglądali owoce tego oddania się siebie na służbę Kościołowi. – mówi bp Piotr.

I dodał:

- Najważniejsze zadanie to iść za Chrystusem. A najważniejsza rzecz jaka jest w pójściu za Jezusem to jest miłość. Trzy razy Jezus pyta Piotra „czy miłujesz mnie”. Drodzy bracia, za chwilę diakoni, pójść za panem Jezusem to przede wszystkim kochać Go cały sercem, umieć Go rozpoznać gdzie jest: w Najświętszej Eucharystii, we wspólnocie Kościoła, w Słowie Bożym, w sakramentach świętych, ale również w duszy każdego człowieka. Pielęgnujcie miłość do Chrystusa. To jest najważniejsza rzecz i to jest owocność waszej służby. Najważniejszym naszym dziełem to być świadkiem Chrystusa. – dodał biskup.

Liturgia święceń diakonatu składa się z kilku elementów. Pierwszym z nich jest prezentacja kandydatów do święceń.

Drugim elementem jest deklaracja kandydatów zawierająca wyrażenie woli przystąpienia do święceń diakonatu oraz przyrzeczenia związane z obowiązkami wynikającymi z tego posługiwania. Wśród nich są m.in. życie w celibacie, modlitwa za Kościół (Liturgia Godzin) oraz posłuszeństwo Pasterzowi Diecezji. Obrzęd ten kończy „Litania do wszystkich świętych”.

Najważniejszą momentem święceń jest dokonywany w ciszy gest nałożenia rąk na głowę każdego kandydata zakończony modlitwą konsekracyjną; podczas święceń diakonatu gestu nałożenia rąk dokonuje tylko biskup, który przewodniczy liturgii.

Bp Piotr Turzyński, modlitwa konsekracyjna:

Liturgię święceń zamyka założenie liturgicznego stroju diakona, czyli stuły przełożonej na skos przez lewe ramię i dalmatyki, oraz powierzenie Ewangeliarza i pocałunek pokoju.

Na zakończenie Mszy św. słowa podziękowań w imieniu nowych diakonów wypowiedział dk. Kamil Stachuczy:

- „O Piękności Niestworzona, kto Ciebie raz poznał, ten nic innego pokochać nie może.” My poznaliśmy i zawierzyliśmy tej Miłości, której na imię Jezus. Szczególnym tego wyrazem jest przeżywane przez nas włączenie poprzez sakrament święceń do stanu duchownego. Jesteśmy wdzięczni Bogu za ten ogromny i niezasłużony dar powołania i za obfitość łask jakimi nas obdarzał przez lata formacji seminaryjnej. – mówił diakon.

Przed błogosławieństwem bp Turzyński złozył życzenia nowym diakonom i podziekował księżom profesorom i proboszczom za wkład w formację przyszłych kapłanów.

- Niech ta przyjaźń z Chrystusem i służba Jemu w Kościele będzie dla was źródłem radości, siły. Bądźcie znakiem nadziei, świadkami nadziei dla tych wobec których pan Bóg was postawi. Niech Matka Boska wami się opiekuje. - mówi


Diakonat to pierwszy stopień sakramentu święceń ( kolejne to prezbiterat i biskupstwo). Zatem diakon jest osobą duchowną, ale nie jest jeszcze kapłanem. Nie sprawuje sakramentu pokuty i pojednania i nie odprawia Mszy św., lecz asystuje w jej celebrowaniu przez biskupa lub prezbitera. Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego podkreśla, że pośród usługujących przy ołtarzu pierwsze miejsce zajmuje diakon, który podczas Mszy św. ma do spełnienia jemu tylko właściwe funkcje, czyli: czytanie Ewangelii, niekiedy głoszenie słowa Bożego, podawanie intencji modlitwy powszechnej, usługiwanie biskupowi lub kapłanowi w celebracjach liturgicznych, rozdzielanie wiernym Komunii św. (WOMR 61). Do zadań diakonów należy również: uroczyste udzielanie chrztów, błogosławienie wiernych Najświętszym Sakramentem, błogosławienie małżeństw na mocy zlecenia biskupa lub proboszcza, sprawowanie pogrzebu i innych sakramentaliów oraz prowadzenie nabożeństw (por. KKK 1571). Będą również pełnili dzieła miłosierdzia w imieniu biskupa.