Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: święci Andrzej Świerad i Benedykt, pustelnicy
Dziś jest: Sobota, 13 lipca 2024

RADOM

20 lat w Unii Europejskiej. Jak zmienił się Radom?

środa, 01 maj 2024 13:04 / Autor: Monika Nowakowska
Monika Nowakowska

Mija 20. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przez te lata Radom pozyskał z unijnych funduszy ok. 1,7 mld złotych. Łączna wartość zrealizowanych projektów wyniosła 2,6 mld zł.

– To był bardzo dobry czas dla Polski, w tym także dla Radomia. Dzięki unijnym funduszom zmieniliśmy nasze miasto praktycznie w każdej dziedzinie. Mam nadzieję, że gdy w przyszłości będziemy oceniać kolejne dekady naszego członkostwa w Unii Europejskiej, będziemy mogli mówić o samych sukcesach – mówi prezydent Radosław Witkowski:

Największą kwotę z unijnych funduszy – 450 mln zł – pozyskały Wodociągi Miejskie. Spółka zmodernizowała istniejącą sieć wodno-kanalizacyjną lub wybudowała nowe odcinki o łącznej długości prawie 400 kilometrów. Została też zmodernizowana oczyszczalnia ścieków. Drugim projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej był program LIFE. Tu największą inwestycją była modernizacja zalewu na Borkach i stawów kolmatacyjnych. Na Potoku Północnym powstał zbiornik, którego zadaniem jest magazynowanie i podczyszczanie wody deszczowej. Została również przeprowadzona meandryzacja Mlecznej, która na terenie przyszłego parku kulturowego odzyskała swój naturalny bieg.

Unijne fundusze umożliwiły budowę lub modernizację wielu dróg w mieście. Powstała m.in. obwodnica południowa. W całości lub na pewnych odcinkach zostały też przebudowane m.in. ulice: Żółkiewskiego, 1905 Roku, Młodzianowskiej, Słowackiego czy Warszawskiej. – Duże inwestycje drogowe były realizowane przede wszystkim w pierwszych latach naszego członkostwa. Później unijne fundusze ewoluowały w kierunku m.in. „zielonych projektów” czy inwestycji w transport publiczny. Efekty naszej obecności w Unii widać praktycznie na każdym kroku, a przed nami kolejne lata, w których będziemy korzystać z tych funduszy – mówi wiceprezydent Mateusz Tyczyński:

W ramach tzw. projektu multimodalnego zostały zakupione nowe elektryczne autobusy, biletomaty, wiaty przystankowe czy tablice Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Powstały nowe ścieżki rowerowe. Pieniądze z Unii Europejskiej pomogły też w rewitalizacji miejskich parków.

Dzięki unijnym funduszom powstał nowy pawilon ginekologiczno-położniczy w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Zostały wdrożone e-usługi w szpitalu i pogotowiu. Zakupiono także nowy sprzęt dla szpitalnych oddziałów oraz nowe karetki. Przy finansowym wsparciu ze strony Unii Europejskiej powstał nowy żłobek przy ul. Michałowskiej, a kolejny będzie budowany przy ul. Piastowskiej.

Kolejnym bardzo ważnym dla Radomia projektem współfinansowanym z funduszy unijnych była rewitalizacja kamienicy Deskurów. To jedna z ważniejszych inwestycji mających na celu ożywienie Miasta Kazimierzowskiego. Powstały m.in. powierzchnie wystawiennicze. Jest też miejsce, w którym swoją różnorodną działalność mogą prowadzić organizacje pozarządowe, a także przestrzeń służąca rozwojowi małych firm.

- To jest inny świat - mówi wiceprezydent Łukasz Molenda:

Miasto wykorzystało także szansę poprawy warunków w jakich uczy się młodzież. Powstały nowe budynki Zespołu Szkół Muzycznych i Zespołu Szkół Plastycznych, a ostatnio w Zespole Szkół Budowlanych oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 zostały uruchomione dwa Branżowe Centra Umiejętności. Dzięki unijnym dotacjom szkoły i przedszkola zakupiły nowe wyposażenie i pomoce dydaktyczne. – Większość naszych szkół uczestniczy też w programie Erasmus. Wiąże się on z międzynarodową wymianą uczniów. To także wyjazdy naszych nauczycieli do krajów partnerskich, co daje możliwość zdobycia nowych doświadczeń – mówi wiceprezydent Katarzyna Kalinowska:

 

W ciągu minionych 20 lat fundusze unijne umożliwiły także realizację całego szeregu tzw. miękkich projektów. Ich celem było np. umożliwienie podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, aktywizacja osób niepełnosprawnych czy przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu.