Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Jan Pasterski
Patron dnia: św. Tomasz z Akwinu, prezbiter i doktor Kościoła
Dziś jest: Czwartek, 28 stycznia 2021

Mazowsze

Ponad 1 mld złotych na inwestycje w przyszłorocznym budżecie Mazowsza

poniedziałek, 23 listopada 2020 14:54 / Autor: Michał Kaczor
fot. kschneider2991/pixabay.com
Michał Kaczor

W budżecie województwa mazowieckiego jest ponad 1 mld zł na inwestycje. Dwie duże mają zostać zrealizowane w regionie radomskim – w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze oraz w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli.

W budżecie Mazowsza po stronie wydatków jest 3,6 mld zł, z czego ponad 1 mld zostanie przeznaczony na inwestycje.

- Mimo trwającej pandemii plany budżetowe na przyszły rok są bardzo ambitne. 3,6 mld po stronie wydatków, z czego ponad miliard na inwestycje – to bardzo ambitne zadanie i wyzwanie. Chcemy, mimo bardzo trudnej sytuacji związanej z pandemią – utrzymać najważniejsze inwestycje. Będziemy koncentrować się na inwestycjach w ochronę zdrowia, ale nie chcemy rezygnować z inwestycji drogowych, czy w edukacji i kulturze – mówi marszałek Adam Struzik.

Planowane dochody Mazowsza wyniosą w przyszłym roku ponad 3,4 mld zł, z czego ponad 2,6 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT i PIT. Z założenia wydatki mają być na poziomie ponad 3,6 mld zł. Wpłata do budżetu państwa, czyli tzw. janosikowe, w 2021 r. wyniesie 639 mln zł.

- Projekt nie wygląda najgorzej. Jest to w miarę dobry budżet, ale już widać w nim skutki pandemii i spowolnienia gospodarczego. Kwota wydatków i dochodów jest mniejsza i musieliśmy zaciągnąć dodatkowy kredyt – mówi Marek Miesztalski, skarbnik województwa.

W 2021 r. na rekompensatę w zakresie organizowania i finansowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich samorząd województwa przeznaczy ponad 422 mln zł. Z tej puli Spółka Koleje Mazowieckie otrzyma 392 mln zł, a Warszawska Kolej Dojazdowa – 30,2 mln zł. Z kolei na dokapitalizowanie spółki mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin zaplanowana została kwota – 50 mln zł.

Inwestycje

Na realizację inwestycji w 2021 r., władze województwa zaplanowały prawie 1,1 mld zł. Najwięcej, bo 355 mln zł zostanie przeznaczone na  budowę, rozbudowę i modernizację dróg wojewódzkich, a 54 mln zł na wsparcie rozwoju dróg gminnych i powiatowych. 280 mln zł pochłoną natomiast inwestycje w ochronie zdrowia, a ponad 76 mln zł w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego. Ponad 45 mln zł zostanie przeznaczonych na inwestycje w oświacie. Nie zabraknie również środków na wsparcie gmin i powiatów. Na ten cel w projekcie budżetu zaplanowano ponad 102 mln zł.

DROGI

Na budowę, modernizację i przebudowę dróg wojewódzkich, samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy w 2021 r. ponad 355 mln zł.

- Większość inwestycji to kontynuacja trwających projektów, ale nie zabraknie też nowych przedsięwzięć – mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Wśród największych inwestycji znalazły się:

 • budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 – 120 mln zł, w tym 98,6 mln zł stanowią środki unijne w ramach RPO WM 2014-2020;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541na odc. od km 57+660 do km 69+230 – 50 mln zł;
 • droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów– 30 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353 – 18 mln zł;
 • poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698 wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach– 15,3 mln zł, w tym 6,6 mln zł z Programu Współpracy Transgranicznej ;
 • droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska – 10,9 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń-Błonie Etap II– 9 mln zł;
 • budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek – 6 mln zł;
 • budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na trasie S-8– 5,9 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Waleriany w km 54+390 drogi wojewódzkiej nr 719 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie – 5,6 mln zł;
 • droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa– 5 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 w km 14+120 do 15+972 w miejscowości Regów Nowy do Wysokie Koło(powiat kozienicki) – 5 mln zł;

ZDROWIE

280 mln zł planują przeznaczyć władze Mazowsza na inwestycje w ochronie zdrowia. 

- Cieszę się, że drugą pozycją po wydatkach na drogi jest zdrowie. Szczególnie w czasach COVID-u zrozumieliśmy, że to najistotniejsze. Czas pandemii pokazał, jakie są potrzeby szpitali – mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Największe planowane inwestycje to:

 • modernizacja budynku głównego szpitala w Rudce – 35,8 mln zł;
 • budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku – 30 mln zł;
 • rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej16/20 w Warszawie Mazowieckie Centrum Rehabilitacji ,,Stocer'' Sp. z o.o. – 18,6 mln zl;
 • modernizacja pomieszczeń II piętra budynku A dla potrzeb Oddziału Okulistyki w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie – 16 mln zł;
 • poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie – 9 mln zł;
 • modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie – 9 mln zł;
 • modernizacja pomieszczeń na potrzeby oddziału neurologicznego wraz z pododdziałem udarowym oraz zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – 8,1 mln zł;
 • poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację oddziału neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie – 7,7 mln zł;
 • modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem – 7,1 mln zł;
 • utworzenie ośrodka udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie – 5,5 mln zł;
 • przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb oddziału dziennego w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie – 4,9 mln zł;
 • utworzenie ośrodka udarowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku – 4,5 mln zł;
 • utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – 3,5 mln zł.

KULTURA

Kultura i dziedzictwo narodowe to 76 mln zł, z czego ponad 52 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczy na inwestycje w muzeach. Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk ten rok, a pewnie i część przyszłego, są dla instytucji kultury trudne.

Z uwagi na trwającą pandemię również i nasze placówki musiały przenieść swoją działalność do internetu. Mimo że, obecnie ruch odwiedzających został wstrzymany, my nie ustajemy w modernizacji i adaptacji naszych muzeów czy teatrów, tak aby były miejscem atrakcyjnym dla zwiedzających, a dostępna oferta była dostosowana do oczekiwać nawet najbardziej wymagających amatorów kultury i sztuki. W 2021 r. na inwestycje przeznaczymy niemałą kwotę, bo 76 mln zł – mówi.

Największe planowane inwestycje to:

 • modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie – 18,5 mln zł;
 • rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego – 6 mln zł;
 • budowa dwóch budynków administracyjno-muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie – 5 mln zł;
 • modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze wraz z zagospodarowaniem terenu oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu – 3,4 mln zł;
 • podróż na Wschód – nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie – 3,1 mln zł;
 • odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II – 2,8 mln zł.

OŚWIATA

Na inwestycje w placówkach oświatowych samorząd województwa przeznaczy w 2021 r. – 45,9 mln zł. Największa pozycja w budżecie to budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko. Tylko w przyszłym roku inwestycja pochłonie ponad 13,6 mln zł. Drugi duży projekt dotyczy przebudowy budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie i dostosowania go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W przyszłym roku na ten cel władze Mazowsza zaplanowały 9,4 mln zł.

WSPARCIE GMIN I POWIATÓW

Mimo trwającej pandemii samorząd województwa po raz kolejny przeznaczy środki na wsparcie gmin i powiatów. Jak zauważa członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, to wsparcie jest niezwykle potrzebne 

Kolejne lata i edycje programów pomocowych pokazują, jak wielkie jest zapotrzebowanie na tego typu projekty. Praktycznie w ramach każdego ogłoszonego przez nas naboru wpływa znacznie więcej wniosków niż jesteśmy w stanie dofinansować. Niestety zarówno pandemia, jak i kolejne plany rządu dotyczące zmian w dochodach podatkowych powodują, że budżety samorządów lokalnych topnieją i często nasze wsparcie jest furtką do realizacji potrzebnych mieszkańcom inwestycji – mówi Janina Ewa Orzełowska.

Na wsparcie mazowieckich gmin, powiatów, władze Mazowsza przeznaczą w 2021 r. ponad 102 mln zł. Największa pula środków bo ponad 101 mln zł zostanie przeznaczone na instrument zadań ważnych. Dzięki temu wsparciu gminy otrzymują środki na budowę dróg, modernizacje placówek kulturalnych czy oświatowych.

 • Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 101 mln zł;
 • tworzenie działów pedagogicznych w powiatach: białobrzeskim, otwockim, przysuskim, sierpeckim, wołomińskim – 750 tys. zł;
 • pomoc finansowa dla gminy Zatory na rozbudowę budynku strażnicy OSP w Drwałach –149,7 tys. zł.