Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Ignacy z Loyoli, prezbiter             Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Łączany
Dziś jest: Sobota, 31 lipca 2021

Końskie

Końskie: Będzie pomoc finansowa dla prowadzących szkolne sklepiki

czwartek, 22 lipca 2021 08:45 / Autor: Elżbieta Warchoł
foto: Fb Starostwo Powiatowe w Końskich
Elżbieta Warchoł

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich ogłasza nabór wniosków w zakresie: - dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, przyznawanej na podstawie 15zze4a ustawy COVID-19, którzy: - na dzień 30 września 2020r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności w jednym z dwóch kodów: 47.11Z, 47.19Z, - których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych był niższy, co najmniej o 40% w miesiącu wskazanym we wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 lub we wrześniu 2020r. (okres ten może być wskazany w więcej niż jednym wniosku).

We wniosku przedsiębiorca może wskazać jeden z następujących miesięcy, w którym nastąpił spadek XI.2020r., XII.2020r., I.2021r., II.2021, III.2021r. (nie można wskazać tego samego miesiąca w kolejnym wniosku). - nie zawiesili wykonywania działalności na okres obejmujący dzień 30 września 2020r. oraz na dzień składania wniosku o udzielenie dotacji, - posiadają pisemne zaświadczenie wystawione przez dyrektora jednostki systemu oświaty o tym, że byli związani przez okres, co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym nastąpił spadek przychodów umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej w 15zze4a ust. 1 ustawy. Przedsiębiorca może złożyć maksymalnie 5 wniosków o dotacje w wybranym przez siebie terminie (np. może złożyć wszystkie wnioski w jednym dniu). Wnioski mogą składać również mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników. Dotacja udzielana jest w kwocie do 5 tys. zł i w zależności od liczby miesięcy, w których nastąpił spadek przychodów.

Nabór prowadzony będzie od dnia 23.07.2021r. do 30.09.2021r. Szczegółowych informacji udzielają: Justyna Polewana, Tadeusz Jurga – 41 260 43 62 wew.203 Wnioski o dotację przedsiębiorca składa wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę.

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsieb…/tarcza