Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Wojtek Sałek
Patron dnia: bł. Dorota z Mątowów, wdowa
Dziś jest: Wtorek, 25 czerwca 2024

RADOM

Współpraca w obliczu kryzysu - mazowieckie Brygady na wspólnych warsztatach

wtorek, 28 maj 2024 12:42 / Autor: Monika Nowakowska
foto: 6MBOT
Monika Nowakowska

Jak zapanować nad kryzysem i jak nie dopuścić do chaosu - postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożeń oraz klęsk żywiołowych było tematem warsztatów “System zarządzania kryzysowego w Województwie Mazowieckim” zorganizowanych przez 6 Mazowiecką Brygadę Obrony Terytorialnej przy wsparciu 5 Mazowieckiej BOT. Wzięli w nich udział eksperci, służby mundurowe oraz przedstawiciele administracji samorządowej.

Gdy wybuchnie kryzys liczy się czas i skuteczność działań – kluczem do zredukowania ryzyka wystąpienia poważnych konsekwencji takich sytuacji jest właściwe reagowanie. W środę, 22 maja, w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Mławie odbyły się warsztaty, których celem było dostarczenie i utrwalenie wiedzy na temat zarządzania kryzysowego, oraz możliwości użycia Sił Zbrojnych RP. Około 150 uczestników z województwa mazowieckiego, w tym przedstawicieli Wojsk Obrony Terytorialnej, Policji, Straży Pożarnej, starostw i urzędów gmin z terenu stałego rejonu odpowiedzialności 5MBOT, a także instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, dyskutowało o możliwościach współdziałania na wypadek lokalnego zagrożenia niemilitarnego.

- Kryzys to nagłe, nieoczekiwane zdarzenie, zagrażające stabilności, a często także życiu i zdrowiu. Warsztaty które organizujemy, mają pomóc lokalnym samorządom i służbom ratowniczymi w sprawnym niesieniu pomocy przez wykorzystanie potencjału wojska. Specyfiką naszej formacji jest terytorialność, a jednym z zadań wspieranie lokalnych społeczności, dlatego to nasi żołnierze są jednymi z pierwszych na miejscu zdarzenia, chcemy poszerzać świadomość w jakim zakresie możemy takiego wsparcia udzielić - mówi pułkownik Witold Bubak, Dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, organizator warsztatów.

Na mocy ustawy o obronie ojczyzny, dowódca 6MBOT pełni funkcję koordynatora w zakresie Systemu Zarządzania Kryzysowego Resortu Obrony Narodowej w województwie mazowieckim. Dzięki tego typu warsztatom możliwe jest przekazanie służbom mundurowym i instytucjom odpowiadającym za zarządzanie kryzysowe obowiązujących w tym zakresie procedur.

W gotowości do obrony lokalnych społeczności

Zakres wykorzystania sił i środków 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w systemie zarządzania kryzysowego jest bardzo szeroki, to m.in. wykonywanie zadań poszukiwawczo-ratowniczych, ewakuowanie poszkodowanej ludności i mienia, współudział w zapewnieniu przejezdności szlaków komunikacyjnych czy prowadzenie prac wymagających użycia specjalistycznego sprzętu technicznego, jak samochody ciężarowo-terenowe, cysterna wodna, agregat prądotwórczy i maszt oświetleniowy. Stawiennictwo żołnierzy 6MBOT może być realizowane w trybie natychmiastowym (w przypadku wystąpienia katastrof, awarii, powodzi, wypadków o dużej skali) lub z uprzedzeniem o stawiennictwie w przypadku otrzymania informacji (prognoz) o możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowych (silne opady, śnieżyce, itp.). Decyzja o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP wydawana jest przez Ministra Obrony Narodowej na wniosek wojewody.

Warsztaty w Mławie odbyły się przy wsparciu 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. To kontynuacja projektu WOT pk. „PARASOL”.