Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Agnieszka Morawska
Patron dnia: święci Apostołowie Piotr i Paweł
Dziś jest: Środa, 29 czerwca 2022

DIECEZJA RADOMSKA

Zespół klasztorny Bernardynów w Radomiu oficjalnie pomnikiem historii

poniedziałek, 21 marca 2022 10:19 / Autor: Radosław Mizera
foto: fb/Bernardyni
Radosław Mizera

Zespół klasztorny Ojców Bernardynów w Radomiu został wpisany na prestiżową listę pomnik historii. To 115 obiekt zabytkowy w Polsce, który znajduje się na tej liście liście. Stosowne rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ukazało się w Dzienniku Ustaw w dniu 18 marca 2022 roku.

Z dokumentu wynika, że obszar pomnika historii "Radom - zespół klasztorny Bernardynów" obejmuje „historycznie ukształtowaną przestrzeń klasztoru, w tm skrzydła klasztoru, kościół pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej, budynek gospodarczy z kuchnią, bramę - kaplicę, mur przyklasztorny oraz ogród”.

Ks. Michał Krawczyk, diecezjalny konserwator zabytków przypomniał, że starania zakonników, którzy opiekują się najcenniejszym zabytkiem w mieście, by wpisać go na prestiżową listę, trwały od pięciu lat. - Decyzja prezydenta Polski wpisuje się w obchody 30-lecia ustanowienia diecezji radomskiej przez św. Jana Pawła II. Decyzja ma również wymiar prestiżowy i jest ukoronowaniem kilkusetletniej historii Bernardynów w Radomiu. Brano także pod uwagę nie tylko aspekt architektoniczny, ale i kulturowy. Obiekt zachował swoje przeznaczenie, bowiem jest to miejsce kultu. Było to ważne miejsce w historii Radomia. To również wielki prestiż dla samego miasta, bowiem jest to pierwszy zabytek, który został wpisany na listę pomnik historii a trzeci w diecezji radomskiej, po Sulejowie i Wąchocku – powiedział ks. Michał Krawczyk, który był gościem Radia Plus Radom.

Klasztor ojców bernardynów to najcenniejszy zabytek Radomia. Powstał z fundacji króla Kazimierza Jagiellończyka w 1468 r., pierwotnie zlokalizowany za murami miasta, przy dawnym trakcie lubelskim. Zespół tworzą gotycki jednonawowy kościół z wieżą przy prezbiterium oraz przylegający do niego klasztor o trzech skrzydłach otaczających wirydarz z krużgankami i dostawiony budynek gospodarczy, tzw. piekarnik.

Kompleks wybudowano w latach 1468–1516. W latach 1911–1914 przeprowadzono rozbudowę kościoła według projektów architekta Stefana Szyllera.

W ostatnich latach zostały w nim przeprowadzone gruntowne prace remontowo-konserwatorskie. Udało się wypiaskować cegły, usunięto betonowe przemurowywania, uzupełniono ubytki w ścianach oraz odsłonięto okiennice, które w XIX wieku zostały zamurowane. Wymieniono część więźby dachowej i dachówki. Udało się także wyremontować gotycki piekarnik klasztorny – jedyny tego typu obiekt w Polsce.