Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Wojtek Sałek, Magda Gliszczyńska
Patron dnia: św. Łukasz, Ewangelista              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Radom (Św. Łukasza)
Dziś jest: Poniedziałek, 18 października 2021

Mazowsze

Przemoc nie jedno ma oblicze

czwartek, 23 września 2021 17:26 / Autor: Magdalena Król
fot. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Magdalena Król

Blisko 90 tys. osób doznaje różnych form przemocy w rodzinie. W 2020 roku piekło przemocy domowej poszerzyło swój zasięg.

Podczas konferencji „Zdemaskować przemoc” zorganizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, prelegenci nie tylko omówili różne odmiany przemocy domowej, ale przedstawili metody jej przeciwdziałania. Problem przemocy w Polsce nie maleje. Według oficjalnych statystyk co roku blisko 90 tys. osób doznaje różnych form przemocy w rodzinie. Biorąc pod uwagę, że wiele przypadków nigdy nie jest zgłaszanych, możemy uznać, że to minimum 90 tys. Policyjne statystyki podają, że ponad 70 proc. ofiar to kobiety.

Pandemia COVID-19 i związany z nią lockdown niestety ten problem pogłębiły. Prof. Adam Bodnar przedstawił raport z czasów, gdy był Rzecznikiem Praw Obywatelskich, w którym jednoznacznie pokazał, że zarówno w czasie pandemii, jak i poza nią, temat przemocy systemowo jest przemilczany. Wyraźnie podkreślił, że w kwestii pomocy ofiarom przemocy, Polska ma jeszcze wiele do zrobienia.

Wśród panelistów nie zabrakło głosu osób zajmujących się tematem przeciwdziałania przemocy na co dzień. Elżbieta Ostrowska z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w swoim przemówieniu, zaznaczyła, że przemoc nie omija także osób starszych.

– Osoby starsze są predystynowane, by być ofiarami przemocy, bo są słabsi, gorzej poruszają się w przestrzeni publicznej albo są uzależnieni ekonomicznie od najbliższych. Ale tak naprawdę niewiele wiemy o skali tego zjawiska, ponieważ osoby starsze rzadko się skarżą. Często boją się albo wstydzą lub nie wiedzą, do kogo mogą zwrócić się o pomoc – podkreśliła w wypowiedzi.

Mirosława Kątna z Komitetu Ochrony Praw Dziecka poruszyła temat przemocy wobec dzieci.

– Przed nami jeszcze bardzo dużo pracy nad świadomością społeczną. Pokazał to czas pandemii, kiedy dzieci były pozamykane w domach, bardzo często bez pomocy i jakiegokolwiek wsparcia. Można było zobaczyć, jak dolegliwa i bolesna jest przemoc emocjonalna. Skutki tego będziemy leczyć przez długie lata, a nie bardzo mamy jak, ponieważ dostępność do psychologów jest słaba. W małych miejscowościach prawie tej dostępności nie ma, a skala problemów psychicznych czy psychologicznych wśród dzieci jest ogromna – zaznaczyła Mirosława Kątna.

Wykład „Przemoc oczami dziecka” poprowadziła Ewa Odachowska-Rogalska z Akademii Pedagogiki Specjalnej i omówiła wpływ przemocy na rozwój dziecka.

– Konferencja „Zdemaskować przemoc” to szczególna konferencja dla środowiska psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych oraz osób, którym bliska jest pomoc ofiarom przemocy, ale też pomocy osobom, które są potencjalnie zaangażowanie w przemoc jako sprawcy. Dlatego zachęcamy wszystkich teoretyków i praktyków, żeby się zintegrowali na rzecz zmiany nie tylko systemowej, ale zmiany w mentalności ludzi, którym bliskie jest zjawisko przemocy – podkreśliła Ewa Odachowska-Rogalska.

O ochronie osób pokrzywdzonych przemocą mówiła Renata Durda, kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

– Od listopada 2020 roku funkcjonariusze policji i żandarmerii wojskowej posiadają nowe uprawnienia, dzięki którym mogą nakazać osobom stosującym przemoc w rodzinie opuszczenie mieszkania i wydać zakaz zbliżania się na 14 dni. To bardzo ważne uprawnienie dla policji. Czekaliśmy kilkanaście lat, żeby takie uprawnienia były u nas, ponieważ znamy je z innych krajów i wiemy, że to bardzo skuteczne narzędzie do powstrzymywania sprawców przemocy w rodzinie, zwłaszcza tej przemocy, która może mieć bardzo dramatyczne konsekwencje dla życia i zdrowia osób pokrzywdzonych – powiedziała Renata Durda.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej od wielu lat prowadzi szeroko zakrojone działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Obecnie strategicznym dokumentem dla działań różnych organizacji i instytucji jest Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2025. Jego celem jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie województwa mazowieckiego przez m.in. realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie czy podnoszenie świadomości społecznej na temat jej przyczyn i skutków w rodzinie.